Nastava i provjere znanja u zimskom...

Nastava za sve razine i godine studija do kraja zimskog
semestra akad. god. 2020./2021. održavat će se u cijelosti na daljinu.
Informacije o praćenju nastave na daljinu nalaze se na internetskim
stranicama kolegija.

Provjere znanja (2. kolokviji, popravni kolokviji, predviđeni usmeni
ispiti) u veljači/ožujku 2021. održat će se prema planu kontaktno uz
poštivanje svih epidemioloških mjera.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti