Svjetski poznat matematičar Mladen...

U ponedjeljak 19. lipnja 2023., u sklopu Kolokvija “Sibe Mardešić” Matematičkog odsjeka, svjetski poznat hrvatski i američki matematičar prof. dr. sc. Mladen Bestvina (University of Utah) održao je predavanje pod naslovom:

“Automorfizmi ploha: od Maxa Dehna do Billa Thurstona i dalje”.

Mladen Bestvina je diplomirao u Zagrebu, uz mentorstvo Sibe Mardešića. Godine 1982. otišao je na University of Tennessee, Knoxville, gdje je doktorirao već 1984. pod mentorstvom Johna Walsha, riješivši problem topološke karakterizacije višedimenzionalnih univerzalnih Mengerovih kompakata. Usavršavao se na Berkeleyu, Princetonu i IHES-u. Devet godina je držao poziciju na University of California, Los Angeles. Od 1993. je redoviti profesor na University of Utah u Salt Lake Cityju, gdje je 2008. postao istaknuti profesor.

Posebno priznanje iskazano mu je kad je na Svjetskom matematičkom kongresu u Beijingu 2002. održao predavanje na poziv o grupi vanjskih automorfizama slobodne grupe ranga n. U svojem znanstvenom radu dao je bitne doprinose geometrijskoj topologiji (univerzalni kontinuumi, mnogostrukosti, hiperboličke strukture na 2- i 3- mnogostrukostima) i geometrijskoj teoriji grupa. U toj je disciplini danas jedan od vodećih specijalista u svijetu. Svojom suradnjom s matematičarima u Hrvatskoj bitno pridonosi napretku matematike u našoj sredini.

Od 2012. dopisni je član HAZU.

Ovo je bilo posljednje predavanje za ovu akademsku godinu u sklopu Kolokvija “Sibe Mardešić”. Informacije o održanim predavanjima i predavačima možete vidjeti na službenoj web stranici Kolokvija.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti