Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Diplomski rad

Šifra: 61797
ECTS: 8.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Dražen Adamović - Seminar
prof. dr. sc. Ljiljana Arambašić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivo Batistić - Seminar
doc. dr. sc. Mea Bombardelli - Seminar
doc. dr. sc. Lavoslav Čaklović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić - Seminar
prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Seminar
prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Seminar
doc. dr. sc. Marija Majer - Seminar
dr. sc. Marijan Mileković - Seminar
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš - Seminar
doc. dr. sc. Dalibor Paar - Seminar
prof. dr. sc. Igor Pažanin - Seminar
prof. dr. sc. Ozren Perše - Seminar
doc. dr. sc. Nikola Poljak - Seminar
dr. sc. Željko Skoko - Seminar
prof. dr. sc. Siniša Slijepčević - Seminar
prof. dr. sc. Denis Sunko - Seminar
v. pred. dr. sc. Ana Sušac - Seminar
prof. dr. sc. Juraj Šiftar - Seminar
prof. dr. sc. Boris Širola - Seminar
prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 1
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 3
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti