O djelatniku

doc. dr. sc. Mea Bombardelli

Zvanje: docent

Lokacija:
212
Konzultacije:

Utorkom u 11 sati i po dogovoru.
Za kontaktne konzultacije obavezna je najava dan ranije mailom.
Konzultacije su moguće i on-line.

Telefon:
01 460 5733
Telefon kućni:
5733