Stari kolokviji

Najbolji način za pripremu za kolokvije i pisane ispite je samostalno rješavanje zadataka sa starih kolokvija i ispita.

2023/24:  kolokviji: prvi kolokvij, drugi kolokvij (rješenja)
                  pismeni ispiti: 2.2.2024., 16.2.2024.

U nastavku možete pronaći kolokvije održane proteklih godina:

2022/23:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2021/22:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2020/21:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2019/20:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2018/19:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij
2017/18:   prvi kolokvijdrugi kolokvijpopravni kolokvij

Još starije kolokvije potražite na staroj web stranici kolegija.