Zapošljavanje

Visage Technologies        https://visagetechnologies.com/careers/
Photomath        https://photomath.app/en/careers
Mireo        https://www.mireo.hr/careers

 

Ako zapošljavate studente koji su završili ili upravo završavaju jedan od studija na Matematičkom odsjeku PMF-a i želite da vaš oglas bude objavljen na ovoj stranici, pošaljite mail na: snjezana.lubura.strunjak@math.hr


Centar za informatiku i računarstvo, Instituta Ruđer Bošković poziva sve
zainteresirane da se jave na otvoreni natječaj za poziciju asistenta-doktoranda na
HRZZ projektu: „Skalabilni algoritmi visokih performansi za buduće heterogene
distribuirane računalne sustave – HybridScale”, voditelj dr.sc Davor Davidović, na
razdoblje pd 4 godine.
Doktoran će pod mentorstvo dr.sc. Davor Davidovića sudjelovati na jednom ili više
istraživačkih pravaca: 1) razvoju novih algoritama linearne algebre (svojstveni
problemi, SVD, iterativne metode, sustavi linearnih sustava) namijenjenih za
izvršavanje na velikim heterogenim računalnim sustavima (računalni klasteri,
superračunala) s ciljem rješavanje vrlo velikih i kompleksnih računalnih problema;
2) razvoj modela, temeljenih na metodama strojnog učenja, za konfiguriranje
postavki/parametara računalnih programa s ciljem optimalnog izvršavanja u
kompleksnim računalnim okolinama, s naglaskom na automatizaciju cijelog procesa;
3) razvoj algoritama mješovite preciznosti na grafičkih karticama. Za vrijeme
trajanja projekta, doktorand će surađivati s istraživačima iz drugih područja znanosti
(kemija, biomedicina, fizika) na primjeni naprednih algoritama i optimizacijskih
metoda, razvijenih tijekom ovog projekta, za rješavanje konkretnih istraživačkih
problema. Radno mjesto ne uključuje sudjelovanje u nastavi.

Uvjeti:

 • Završen sveučilišni diplomski studiji iz područja tehničkih znanost ili iz područja prirodnih znanosti polje matematika ili fizika
 • Ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti:

 • Poznavanje programskih jezika: C, C++, Python
 • Poznavanje Linux operacijskog sustava
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prednosti:

 • Iskustvo paralelnog programiranja i procesiranja
 • Iskustvo u korištenju grafičkih procesora te razvoju računalnih kodova za GPU
 • Poznavanje osnova linearne algebre
 • Dosadašnje sudjelovanje u istraživačkom radu i objavljeni radovi
 • Iskustvo u primjeni metoda i alata strojnog učenja.

Što mi nudimo:

 • Plaćeni doktorski studij
 • Mogućnost posjete istraživačkim institucijama u inozemstvu
 • Usavršavanje kroz među-institucionalne posjete te pohađanje tečajeva (Hrvatska i inozemstvo)
 • Rad na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima
 • Sudjelovanje na interdisciplinarnim istraživačkim temama
 • Pristup suvremenoj i naprednoj računalnoj infrastrukturi (kroz partnerske institucije)
 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Rad u poticajnom i ugodnom radnom okruženju.

Natječaj je otvoren do 12.03.2021. godine. Okvirni početak rada je svibanj 2021.
Dodatne informacije te kako se prijaviti na natječaj možete naći na službenim
stranicama IRB-a: ovdje (točka 16.) ili na stranicama Euraxessa: ovdje.
Zainteresirani mogu poslati i neformalne upite na email adresu: davor.davidovic@irb.hr

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti