Studenti


Kvota za izborni predmet Upravljanje softverskim projektima u akad. god. 2020./21. je 40 studenata. Predmet se stoga neće moći upisati putem studomata. Zainteresirani za upis predmeta trebaju do 1. ožujka poslati mail sa službene studentske adrese na adresu nastava@math.hr. Naslov maila treba biti Upravljanje softverskim projektima, a u mailu trebaju pisati ime i prezime te JMBAG studenta. Kandidati koji su se prijavili mailom će se rangirati prema prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Prijava kandidata koji nisu poslali mail na vrijeme ili su poslali mail koji ne sadrži sve potrebne informacije (ime, prezime i JMBAG) neće biti uzeta u obzir.

Studenti koji se ove godine po prvi put upisuju na prvu godinu nekog od diplomskih studija na kojima se predmet izvodi se također mogu prijaviti mailom za upis predmeta, u navedenom roku.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis predmeta bit će objavljen 5. ožujka na odsječkim web stranicama.

Studenti bez prava na upis moći će umjesto Upravljanja softverskim projektima upisati neki drugi izborni predmet.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti