Studenti


Studenti su dužni participaciju za ak. godinu 2020./21. podmiriti najkasnije do 15.9.2021.,

obavezno koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina.

U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i upisninu ili naknadu za molbe.

 

Upis u ak. god. 2021./22. bit će moguć tek kad se podmire sva dugovanja za ak. god. 2020./21.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti