Znanost


Događanja

29.
rujna
18:15-20:15,
Dvorana D-102, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb
30.
rujna
30.
rujna
15:00-16:30,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
30.
rujna
16:30-18:00,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
05.
listopada
06.
listopada
12:00-14:00,
Predavaonica 2, Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI

Odbor za matematiku

 

organizira i poziva Vas na predavanje

 

MS Teams poveznica za spajanje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJhMDdhODItNzk2ZC00MWRkLWJlM2QtYTdkYzRmOWYzNzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a47a603-ccb9-40a1-8a60-c50a82bd103b%22%2c%22Oid%22%3a%22879b548b-3b62-42c7-a7b1-7031d0660e96%22%7d

  

Uvodna riječ:

 

Akademik Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademik Goran Muić, predsjednik Odbora za matematiku

 

Sažetak predavanja: Stent je mrežica koja se postavlja u suženi ili zatvoreni dio krvne žile s ciljem otvaranja i uspostavljanja normalnog protoka krvi. Na tržištu postoje desetci stentova vrlo različite i složene strukture, a onda i globalnih mehaničkih svojstava. Dizajniranje i testiranje stentova koji će zadovoljiti postavljene mehaničke uvjete je vrlo zahtjevan proces. Međutim, postoji vrlo efikasan način za ovaj zadatak, a baziran je na korištenju jednostavnog matematičkog modela stenta. Numerička aproksimacija rješenja modela omogućuje simulacije koje mogu dovesti do različitih zaključaka o globalnim svojstvima stenta bez da je efektivno proizveden. Štoviše, simulacije omogućuju i daljnji korak,traženje dizajna stenta optimalnog po nekom svojstvu.

Prof. dr. sc. Josip Tambača redoviti je profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Njegova istraživanja su u području primijenjene matematike. Radi na primjenama vezanim za mehaniku kontinuuma, posebno na modeliranju tankih struktura u okviru elastičnosti, biorazgradivih materijala, te poroelastičnih materijala. Autor je šezdesetak znanstvenih radova od kojih je većina objavljena u uglednim međunarodnim časopisima s CC i SCIE lista. Sudjelovao je u radu ili vodio niz domaćih i međunarodnih istraživačkih i stručnih projekata. Kao voditelj više doktorskih disertacija, uveo je više mladih istraživača u moderna istraživanja iz teorije elastičnosti.Sudjelovao je u organizaciji više međunarodnih znanstvenih konferencija iz primijenjene matematike. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2001. godinu za znanstvenog novaka te Državne nagrade za znanost za 2019. godinu.

 Radujemo se Vašem sudjelovanju!

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti