Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni u Q1 časopisima od 2019. godine dostupni su ovdje.


Projekti

Popis projekata dostupan je ovdje.


Nagrađivani nastavnici

Popis nagrađivanih nastavnika Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Znanstveni skupovi i konferencije

Popis održanih te nadolazećih znanstvenih skupova i konferencija organiziranih uz potporu Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Dobrodošli na stranicu matematičkog odsjeka


IZDVOJENE OBAVIJESTI

...
Izdvojeno Matematika

Akademik Andrej Dujella izdao novu knjigu

Nova knjiga profesora Andreja Dujella pod naslovom Diophantine m-tuples and Elliptic Curves, u izdanju ugledne izdavačke kuće Springer, uskoro izlazi iz tiska.  Online izdanje je upravo objavljeno na Springerovom portalu https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-56724-7 .   Kao osnova za knjigu poslužila su predavanja iz istoimenog kolegija koje je profesor Dujella držao na doktorskom studiju matematike u akademskoj godini 2021./2022.  Knjiga daje pregled glavnih rezultata i problema koji se tiču Diofantovih m-torki, tj. skupova cijelih ili racionalnih brojeva  sa svojstvom da umnožak bilo koja dva od njih uvećan za jedan daje kvadrat, te njihove veze s eliptičkim krivuljama.  Knjiga prikazuje doprinose poznatih matematičara poput Diofanta, Fermata, Eulera i Bakera,  kao i neke novije rezultate autora knjige i njegovih suradnika.   Više informacija o knjizi može se naći na web stranici  https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/diophantine-mtuples-book.html   Podjećamo da je akademik Dujella 2019. izdao knjigu pod naslovom Teorija Brojeva koja je zapažena od strane svih vodećih svjetskih sveučilišta i uvrštena u razne kurikulume te za koju je dobio Posebno priznanje povodom Dana PMF-a 2023. godine.


UPIŠI MATEMATIKU


Natječaj za upis  kandidata na...

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis kandidata na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika u akademskoj godini 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja specijalist/specijalistica aktuarske matematike.

Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij Aktuarska matematika:

  • završen diplomski, integrirani prijediplomski i diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu s postignutih najmanje 300 ECTS bodova ukupno tijekom studiranja ili završen odgovarajući stručni  diplomski studij s  najmanje 5 godina radnog staža u aktuarstvu
  • prosječna ocjena od najmanje 3.5.

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. zamolba za upis na sveučilišni specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)
  2. preslika diplome o završenom studiju,
  3. životopis,
  4. prijepis ocjena svih položenih kolegija,
  5. potvrda o radnom stažu u aktuarstvu (za kandidate sa završenim stručnim studijem) te
  6. dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

Cijena studija iznosi 6.300,00 eura.

 

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 15.02.2024. godine na adresu:

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Bijenička cesta 30

10000 Zagreb

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“

Autor: Marina Borčić
Popis obavijesti

Događanja

13.
lipnja
12:15-14:15,
Predavaonica 201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30 / Ms Teams
17.
lipnja
18:00-20:00,
Predavaonica 105, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30 / MS Teams
18.
lipnja
16:00-18:00,
Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30

Broj posjeta:
3216946