Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni u Q1 časopisima od 2019. godine dostupni su ovdje.


Projekti

Popis projekata dostupan je ovdje.


Nagrađivani nastavnici

Popis nagrađivanih nastavnika Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Znanstveni skupovi i konferencije

Popis održanih te nadolazećih znanstvenih skupova i konferencija organiziranih uz potporu Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Dobrodošli na stranicu matematičkog odsjeka


IZDVOJENE OBAVIJESTI

...
Izdvojeno Matematika

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2023/24.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2023/24. su od 19.02. do 08.03.2024.   Potvrde uplate druge rate školarine obavezno priložiti putem aplikacije za upise!   Studenti prijediplomskih i integriranog studija upisuju se putem studomata. Za kolegije koje ne mogu upisati putem studomata trebaju slati  molbu i pripadajuću uplatu ISKLJUČIVO putem aplikacije https://upisi.math.hr . U aplikaciju se ulogirate putem AAI-a. Molimo da koristite odgovarajuće obrasce dostupne na web stranici Studenti/Obrasci za molbe i Cjenik PMF-a.  IZNIMKA - Studenti prijediplomskih i integriranog studija, a koji imaju priznate ispite te zbog toga ne mogu izvršiti upis putem Studomata potrebno je poslati popis kolegija koje upisuju  na mail upisi@math.hr.  Studenti diplomskih studija također upisuju putem studomata kolegije koje mogu upisati, a pored toga sve kolegije navode na upisnom listu kojeg šalju putem aplikacije https://upisi.math.hr.  Upisni listovi su dostupni na web stranici Studenti/Obrasci za molbe. Studenti diplomskih studija koji uz upisni list imaju i molbu isto uz pripadajuću uplatu sukladno Cjeniku šalju kompletnu dokumentaciju putem aplikacije https://upisi.math.hr. Studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad  šalju putem aplikacije https://upisi.math.hr ispunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada (dostupan na web stranici Studenti/Diplomski rad i diplomski ispiti) s potpisom voditelja rada uz pripadajući upisni list. Ako se Diplomski rad upisuje 3 ili više puta potrebno je priložiti molbu i uplatu sukladno Cjeniku. Za kolegije koje student upisuje 3 ili više puta obavezno je priložiti molbu i uplatu sukladno Cjeniku isto putem aplikacije https://upisi.math.hr. VAŽNO! > Nakon upisa u ljetni semestar nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodni semestar. > Ako se proces upisa zbog greške studenta ne provede u navedenom roku, naknadni upis plaća se 53,09 EUR – ovdje se računa i ne postupanje po zahtjevima voditelja studija ili referade. > ispunjava se word dokument i save as PDF > uplate MORAJU biti na točne iznose, bez zaokruživanja na veći ili manji > prilikom dopune, šalje se samo traženi dokument ne sve i veličina datoteka ukupno mora biti do 10MB   KONTROLA UPISA Nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni kolegiji upisani na Studomatu. Ukoliko se kolegiji ne vide na upisnom listu (Studomatu)  smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati. O eventualnim nepravilnostima poslati mail  na  upisi@math.hr.


UPIŠI MATEMATIKU


Poziv na prijave za 8. Simpozij...

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS).

Simpozij će se održati od 26. do 27. travnja 2024. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Horvatovac 102a).
 

Registracije su službeno otvorene, a rok za prijavu sažetaka je 16. veljače 2024. godine, putem službene web stranice Simpozija (PhD Student Symposium). Podsjećamo da za sudjelovanje na Simpoziju nema kotizacije.

Detalje u vezi Simpozija možete naći i ovdje.

 

 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Događanja

26.
veljače
11:00-13:00,
Predavaonica 3, Fakultet primijenjene matematike i informatike Trg Lj. Gaja 6, Osijek
26.
veljače
12:00-14:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, bijenička cesta 30
28.
veljače
17:30-19:30,
Predavaonica 005, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
18.
ožujka
12:15-13:15,
Predavaonica A101, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
19.
ožujka
-
22.
ožujka

Broj posjeta:
3063529