KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Obavijesti

Nema vijesti!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti i upisi

Obavijesti i upisi

Sveučilište u Zagrebu:

Online baza doktoranada (OBAD)

Obrasci dr. sc.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani od ak. god. 2016./17.

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani ak. god. 2015./16. i prije

 

Odluka FV-a PMF-a za oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa školarine, studenata upisanih na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

 


Upisi u više godine studija u ak. god. 2018./2019. započet će 17. rujna i trajati do 15. listopada 2018. Naknadni upis mora odobriti Vijeće Doktorskoga studija kemije na temelju obrazložene zamolbe.

SVI studenti obvezni su na upis donijeti: indeks,

ispunjen i od voditelja smjera potpisan Upisni list (upisni list za apsolvente ne treba potpis voditelja smjera),

obrazac dr.sc.04. (ispunjava se u OBADU).,

obrazac dr.sc.05.,

obrazac Individualni plan rada

obrazac Prijavni list SV-40 (obostrano printan i popunjen)

Obrasce Ime_Prezime_dr.sc.04, Ime_Prezime_dr.sc.05 i Ime_Prezime_Individualni plan rada  treba dostaviti i u elektroničkom obliku na e-mail adresu Ureda doktorskog studija.

Lijepo molimo sve studente da provjere jesu li podmirena dugovanja za školarinu vezana za tekuću akademsku godinu (30% školarine do kraja lipnja tekuće akad. god., te 30% školarine do kraja tekuće akad. god.) prema ugovoru.

 

Voditelji smjerova:

Anorganska i strukturna kemija: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
Organska kemija: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
Biokemija: doc. dr. sc. Morana Dulić (u 2018./19. akad. god.)
Fizikalna kemija: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Analitička kemija: prof. dr. sc. Predrag Novak

Autor: Ines Primožič
Popis obavijesti

Repozitorij