Nastava

GEOFIZIČKI ODSJEK

Anketa

Zašto si upisao/upisala studij geofizike?

OPIS STUDIJA

Sveučilišni istraživački studij geofizike:

a) prvostupnik geofizike (preddiplomski studij),

b) magistar fizike – geofizike (diplomski studij).

 

Nositelj studija
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geofizički odsjek, Zagreb

 

Trajanje studija je
a) šest (6) semestara (preddiplomski program),
b) četiri (4) semestra (diplomski program).

 

Uvjeti za upis preddiplomskog studija položeni su ispiti državne mature iz matematike (razina A) i fizike s najmanjom ocjenom dobar (3). Vrednuje se i uspjeh u srednjoj školi u obliku prosjeka svih ocjena, te sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima iz fizike, kemije i matematike. Više informacija na www.postani-student.hr.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
a) prvostupnik geofizike (preddiplomski studij) s međunarodnom kraticom univ. bacc. geophys.,
b) magistar fizike – geofizike (diplomski studij) s međunarodnom kraticom mag. phys.– geophys..

 

Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak ili pročelnici izv. prof. dr. sc. Snježani Markušić.

Više informacija o studiju i geofizici budući studenti mogu saznati na stranici.

 

URED ZA STUDENTE FIZIČKOG I GEOFIZIČKOG ODSJEKA

Geofizički odsjek Ured za studente (tzv. Referadu) dijeli s Fizičkim odsjekom, a nalazi se u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32. Ured za studente zadužen je za administraciju vezanu uz studij – provođenje upisa godine i semestra, ovjeravanje proteklog semestra, zaprimanje molbi te je prvo mjesto za informacije o studentskim upisima, mogućnostima, pravima i sl.

Radno vrijeme: 11 – 13 h

E-adresa: referada[at]phy.hr

Telefon: 01 460 5518

 


 

Zbog istovjetnosti zvanja koje po završetku studija stječu studenti koji su upisali studij istraživačke fizike, usmjerenje: geofizika po starom programu, te oni koji studiraju novi diplomski sveučilišni studij magistar fizike-geofizike, a zbog razlike u programu navedenih studija i time stečenih kompetencija ...

Vijeće Geofizičkog odsjeka je na sjednici od 15. lipnja 2011. donijelo sljedeću

 

 

ODLUKU


Od akademske godine 2011./2012. studenti koji studiraju po starom programu te su prvu godinu studija upisali prije akademske godine 2003./2004., morat će upisati razlikovne kolegije, a koji će se određivati za svaki pojedini slučaj. Pri tome će trebati uplatiti za svaki dodatni kolegij iznos proporcionalan broju ECTS-a koje kolegij nosi u ovisnosti o cijeni 1 ECTS boda.

 

 


Pročelnica Geofizičkog odsjeka:
Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
 

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij

Poveznice