PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


STEM stipendije

Na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.

 

IZDVOJENO:

III. Opći uvjeti za podnošenje prijave

Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju i sljedeće opće uvjete osim prethodno navedenih uvjeta u točkama I. i II.: 

  • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju 
  • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini 
  • koji prvi put upisuju višu godinu studija.

IV. Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti:  

  • upisuju mirovanje obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija
  • imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja
  • koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine).

V. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za STEM nastavničke studijske programe i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata koji su prijavljeni na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju:

  • državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.

PRAVILNIKhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1553.html

PRIJAVA STUDENATAhttps://stemstipendije.mzo.hr/. Na stranici je opisan postupak, a u gornjem desnom kutu i UPUTE (pdf dokument s detaljnim uputama)

NAPOMENE:

1. nakon prijave u aplikaciju vidljiv je TEŽINSKI prosjek studenta
2. prosjek studija će biti vidljiv nakon što se objave rang-liste. Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva

 IZDVOJENO IZ UPUTA: 7. Prihvat stipendije

Nakon objave rang-listi, student/ica pristupa mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te provjerava svoje mjesto na rang-listi.

Važno! Ako student u roku od sedam dana od dana objave rang-lista ne prihvati Uvjete stipendiranja u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, smatra se da student ne prihvaća državnu stipendiju

Autor: Andrea Čobić
Popis obavijesti