Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Fizički praktikum 2

Šifra: 24215
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Mišljenja smo da student mora biti aktivan sudionik u nastavnom procesu i da stečeno znanje potvrđuje sposobnošću postavljanja i rješavanja konkretnih problema. Također, najučinkovitiji prijenos, kao i proširenje znanja studenata ostvaruje se njihovim samostalnim radom u laboratoriju pod nadzorom nastavnika ili asistenta. Radom u praktikumu studentu se pruža mogućnost da istražuje uzroke pojava, uočava zakonitosti po kojima se pojave dešavaju, i da prilagođava okolinu sebi i sebe svijetu koji ga okružuje. Studenti tijekom izvođenja mjerenja i prikupljanja podataka stiču samopouzdanje i kritički procjenjuju vlastito znanje i vještine. Također, oni razvijaju fizikalni način mišljenja, što im olakšava usvajanje gradiva i omogućava primjenu stečenog znanja i iskustva u poslu. To je izuzetno važno za nastavnička usmjerenja, kao i u svakodnevnom životu. Stoga je sveopće prihvaćeno mišljenje da laboratorijski rad studenata uvelike poboljšava nastavne programe u preddiplomskom i diplomskom studiju, pa je takav rad i u svijetu široko prihvaćen.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Fizički praktikum 2 uključuje četiri uvodne teme u kojima će se obrazložiti:
1. Uloga fizike i njena veza s drugim prirodnim znanostima.
2. Upoznavanje pricipa rada i rukovanje instrumentima i uređajima koji se obično koriste u fizičkom laboratoriju gdje se vrše električna i magnetska mjerenja, kao što su: potenciometri, promjenjivi otpornici, kondenzatori, zavojnice, izvori napona ili struje, generatori za dobivanje različitih vrsta signala, AVO-metri, osciloskopi i dr.
3. Linearna i nelinearna metoda najmanjih kvadrata i statistička obrada i evaluacija rezultata.
4. Pisanje zaključnog izvješća o rezultatima mjerenja.
Prethodno navedene teme bit će obrađene na početku nastave, tijekom dvaju dolazaka studenata u laboratorij (potrebna su 2 tjedna nastave).
Eksperimenti su odabrani iz klasične elektrodinamike (Osnove fizike 2), a obuhvaćaju sljedeće
vježbe:
1. Proučavanje sklopa za regulaciju struje i proučavanje sklopa za regulaciju napona.
2. Proučavanje RC kruga pomoću osciloskopa i proučavanje RL kruga pomoću osciloskopa.
3. Proučavanje RCL kruga pomoću osciloskopa.
4. Proučavanje transformatora.
5. Mjerenje otpora istosmjernim (Wheastoneovim) mostom, U-I metodom i ommetrom.
6. Mjerenje impedancija zavojnice i kondenzatora izmjeničnim mostom.
7. Proučavanje Faradayovog zakona elektromagnetske indukcije.
8. Proučavanje ponašanja strujne petlje u magnetskom polju.
9. Mjerenje ekvipotencijalnih linija i proučavanje silnica električnog polja.
Vježbe su odabrane iz klasične elektrodinamike (Osnove fizike 2), koja se uz mehaniku najčešće koristi u svakodnevnom radu i životu.
Naputci za izradu laboratorijskih vježbi izloženi su na internet stranici PMF - Fizičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu, a sastoje se od dva dijela:
(a) pripremnih (teorijskih) pitanja za vježbu,
(b) zadataka za izradu vježbi.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizički praktikum 1
Odslušan : Osnove fizike 3

Polaganje predmeta :
Položen : Fizički praktikum 1
Položen : Osnove fizike 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti