Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave fizike 2

Šifra: 61791
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Izvođači: izv. prof. dr. sc. - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Razvoj kompetencija budućih nastavnika fizike za interaktivne oblike nastave fizike. Produbljivanje konceptualnog razumijevanja temeljnih fizikalnih koncepata, te njihovih filozofskih, epistemoloških i metodičkih aspekata. Upoznavanje s rezultatima edukacijskih istraživanja u fizici, kao i rezultatima suvremenih kognitivnih znanosti, te njihovom primjenom u nastavi fizike. Ovaj kolegij je nastavak kolegija Metodika nastave fizike 1.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Navedeni sadržaji paralelno se obrađuju i na seminaru, gdje studenti priređuju svoja izlaganja. Odabrani fizikalni sadržaji koji se nalaze u Metodici nastave fizike 2 tretiraju se s metodičkog stajališta, primjenom metodičkih načela izloženih u Metodici nastave fizike 1.
1. Koncepcija nastavnog programa fizike za osnovne škole, gimnazije i ostale srednje škole.
2. Newtonovi zakoni. Sila. Odmak od aristotelijanskih ideja o sili i gibanju.
3. Pasivne sile: elastična sila, napetost niti, normalna sila podloge, trenje.
4. Kružno gibanje. Centripetalna sila. Akcelerirani sustavi. Inercijalne sile.
5. Energija. Zakoni očuvanja.
6. Geocentrični i heliocentrični sustav: povijesni razvoj ideja. Keplerovi zakoni. Newtonov zakon gravitacije.
7. Zakoni idealnog plina. Kinetički model plina. Čestična priroda tvari.
8. Prvi i drugi zakon termodinamike.
9. Električni naboj, električna sila. Električno polje. Potencijal.
10. Istosmjerni strujni krugovi.
11. Magnetne pojave. Lorentzova sila. Elektromagnetska indukcija.
12. Harmoničko titranje. Valovi u elastičnom sredstvu. Elektromagnetski valovi.
13. Zakoni geometrijske optike. Ogib i interferencija svjetlosti.
14. Kontinuirani i linijski spektri. Modeli atoma. Razvoj ideja o atomskoj jezgri.
15. Kvantna mehanika.
16. Elementarne čestice. Teorija velikog praska.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
Odslušan : Metodika nastave fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave fizike 1
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti