Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave fizike 1

Šifra: 61785
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Izvođači: , v. pred. - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Razvoj kompetencija budućih nastavnika fizike za interaktivne oblike nastave fizike. Produbljivanje konceptualnog razumijevanja temeljnih fizikalnih koncepata, te njihovih filozofskih, epistemoloških i metodičkih aspekata. Upoznavanje s rezultatima edukacijskih istraživanja u fizici, kao i s rezultatima suvremenih kognitivnih znanosti, te njihovom primjenom u nastavi fizike. Ovaj kolegij čini nedjeljivu cjelinu s kolegijem Metodika nastave fizike 2 koji je njegov nastavak.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Navedeni sadržaji paralelno se obrađuju i na seminaru, gdje studenti priređuju svoja izlaganja. Odabrani fizikalni sadržaji koji se nalaze u Metodici nastave fizike 2 tretiraju se s metodičkog stajališta, primjenom metodičkih načela izloženih u Metodici nastave fizike 1.
1. Status i sadržaj metodike nastave fizike. Nužnost drastičnih promjena u poučavanju prirodnih znanosti.
2. Veliki prodori u novijem razvoju metodike nastave fizike. Učenje kao razvoj mentalnih struktura. Asimilacija i akomodacija. Učenje J. Piageta i nastava fizike.
3. Stadiji kognitivnog razvoja. Razvoj formalnog mišljenja i stjecanje proceduralnog znanja. Primjena na nastavu fizike.
4. Fizikalni koncepti i učeničke pretkoncepcije. Nužnost uočavanja pretkoncepcija u nastavnom procesu.
5. Primjeri učeničkih pretkoncepcija.
6. Konstruktivistički pristup nastavi fizike (edukacijski konstruktivizam).
7. Problemski usmjerena nastava. Konceptualna promjena. Kognitivni konflikt, supstitucija koncepata, premostne analogije, učenički eksperiment.
8. Tipovi znanja. Deklarativno i proceduralno znanje. Načini razvoja fizike i konzekvence na nastavni proces. Odnosi usvojenog znanja i potrebnih vještina.
9. Opažanje, eksperiment, fizikalni zakon. Planirano opažanje, utjecaji demonstracijskog i učeničkog eksperimenta na spoznajni proces.
10. Modeli i teorije u nastavi fizike.
11. Povijesni pregled važnijih svjetskih projekata u nastavi fizike (PSSC, PPC, Nuffield, Project 2061, NSSE). Prirodoznanstvena pismenost. Edukacijski standardi u svijetu.
12. Organizacija nastavnog procesa na konstruktivističkoj osnovi.
13. Metode i rezultati edukacijskih istraživanja u fizici. Konstrukcija testova.
14. Primjena računala u nastavi fizike. Relacija između eksperimenta i simulacije.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika 2 - Poučavanje i nastava
Položen : Fizički praktikum 2
Položen : Osnove fizike 4
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti