SEIZMOLOŠKA SLUŽBA PRI GEOFIZIČKOM ODSJEKU PMF-A

tel: +385-1-460-5900
e-mailseiszag[at]gfz.hr

Rukovoditeljica Seizmološke službe
Mr. sc. Ines Ivančić
tel: +385-1-460-5942
e-mail

Seizmološka služba djeluje pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

Seizmološka služba se brine o prikupljanju i analizi makroseizmičkih i mikroseizmičkih podataka. Na području Hrvatske održava se u stalnom radu mreža digitalnih seizmografa i akcelerografa kojima se prati vibriranje tla uzrokovano potresima u nas i u svijetu. Na temelju zapisa potresa daju se obavijesti građanstvu i raznim službama te stručne ekspertize za graditelje, osiguravateljske kuće i sl.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

IZVJEŠĆA O POTRESIMA - Izvješća Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta o potresima koji su se dogodili u Hrvatskoj.  

Ako ste osjetili potres pozivamo Vas da ispunite upitnicu o potresu i pružite vrijedne informacije o tome kakvi su bili učinci potresa u Vašem mjestu. Za ispunjavanje upitnice kliknite ovdje.

 http://www.pmf.unizg.hr/images/50010178/download.png  Seizmološke službe RH

Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Odgovore na najčešće postavljena pitanja o potresima pogledajte na poveznici

O potresima - stranica s općim informacijama, stručnim člancima i poveznicama na objavljene radove i članke o potresima


  

Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a provodi projekt CROSSNET u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Jedan od osnovnih ciljeva projekta CROSSNET je postavljanje 95 novih seizmoloških postaja diljem Hrvatske radi poboljšanog praćenja seizmičnosti u Republici Hrvatskoj. Projekt je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, a vrijedan je 82 milijuna kuna bez PDV-a.

Postaje će biti opremljene najkvalitetnijim mjernim instrumentima, odnosno seizmometrima, akcelerometrima, akcelerografima i digitalizatorima podataka. Njihova zadaća će biti kontinuirano bilježenje i pohranjivanje podataka o gibanju tla te prijenos do centralnog sustava u Operativnom centru Seizmološke službe RH. Geološka raznolikost Hrvatske, od aluvijalnih naslaga do krša, čini posao postavljanja seizmoloških postaja izazovnijim. Različite vrste podloga zahtijevaju različit pristup postavljanju seizmoloških postaja. Stoga nije moguće odabrati iste načine postavljanja kao ni postaviti iste vrste uređaja na svim lokacijama. Potrebna je jedna vrsta uređaja za postavljanje u bušotinama kako bi se maksimalno smanjio površinski šum na terenima sjeverne Hrvatske, Slavonije i Baranje, druga vrsta uređaja koja će se postavljati na izgrađene objekte seizmoloških postaja u gorskim i primorskim područjima naše zemlje te posebna vrsta uređaja koja se može postaviti na dno našeg Jadranskog mora.

Osim navedenog, u sklopu projekta nabavljaju se profesionalni sustavi za prikupljanje i obradu podataka, s ciljem potpune automatizacije i integracije sa sustavom Civilne zaštite. Upravo danas nam dolazi prva pošiljka, 18 paleta, odnosno oko 3 tone vrijedne opreme koja će nam pomoći pratiti seizmičnost u RH - 100 akcelerografa, 120 digitalizatora, 20 seizmografa, 220 GPS antena, i 100 zaštitnih kutija (pričuvno napajanje i prenaponska zaštita). Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije a vrijedan je 82.000.000,00 kn/10.883.270,29 EUR bez PDV-a.

U nastavku obavijesti možete pročitati detaljnije o uređajima koji su danas stigli na PMF! 

ETNA2 AKCELEROGRAF ETNA2 je akcelerograf koji se sastoji od kućišta s tri okomito postavljena akcelerometra (episenzora). Signali iz akcelerometara usmjeravaju se na tiskanu ploču i digitaliziraju pojedinačnim analogno-digitalnim pretvaračima (A/D). Zatim se filtriraju i prosljeđuju glavnom procesoru sustava koji se sastoji se od visoko integriranog procesora male snage koji pokreće Linux i Kinemetrics Rockhound softver. Interakcija korisnika sa sustavom je putem softvera za postavljanje, kontrolu i rad sustava te preko konektora prednje ploče za fizičko povezivanje napajanja komunikacijskih uređaja i GNSS (GPS) signala. 
Akcelerograf je samostalan, tako da u slučaju kvara jednog uređaja, drugi uređaj na postaji radi (uvijek će biti u paru sa seizmometrom na postaji). Služi za bilježenje jakih bliskih potresa, kad seizmometar koji je namijenjen za bilježenje slabog gibanja tla (kako bi zabilježio i najslabije trešnje tla u blizini postaje, kao i daleke potrese diljem svijeta) prestane biti sposoban bilježiti gibanje tla. U okviru projekta nabavljeno je 100 ovakvih uređaja.


ŠIROKOPOJASNI SEIZMOMETAR STS-2.5 (STRECKEISEN) 

STS-2.5 je seizmometar visokih performansi dizajniran za najbolje seizmološke postaje. STS-2.5 nasljednik je legendarnog STS-2 modela, uz 10 puta povećanu neosjetljivost na barometarski tlak. Kao i svi moderni senzori, daje izlazni signal proporcionalan brzini gibanja tla, ali u širokom rasponu i s vrlo niskom razinom instrumentalnog šuma. Sastoji se od tri identične koso orijentirane komponente mehaničkog senzora. Ovaj troosni dizajn jamči da su vodoravne i okomite komponente usklađene što je bolje moguće. Instrument će biti postavljen u objekt na seizmološkoj postaji.  
Ovo je Rolls-Royce među seizmometrima. Izuzetno je osjetljiv i sposoban zabilježiti i najslabije trešnje tla. Kako bi bio maksimalno iskoristiv, zahtijeva posebne uvjete instalacije (specijalno odabrane „mirne” lokacije kako bi se maksimalno smanjila razina ambijentalnog šuma). U okviru projekta nabavljeno je 20 ovakvih uređaja. 

QUANTERRA Q8 QANTIX 


Q8 je digitalizator podataka dobivenih s akcelerometara i seizmometara i predstavlja najnapredniji svjetski sustav za prikupljanje podataka sa seizmoloških senzora. Ovaj uređaj sadrži tzv. “FrontEnd” modul koji upravlja svim zadacima u stvarnom vremenu, uključujući digitalizaciju, označavanje vremena, kontrolu senzora i praćenje stanja priključenih instrumenata, njihovog napajanja i slično. Memorijski međuspremnik pruža elastičnost u prijenosu digitaliziranih podataka s vremenskim žigom na “BackEnd” modul koji bilježi podatke i upravlja vanjskim sučeljima.  
“FrontEnd” pokreće OS u stvarnom vremenu, a dizajniran je da radi na najnižoj mogućoj potrošnji energije od oko 250 mW. Vrlo mala latencija čini ga prikladnim i za sustave brzog uzbunjivanja. 
Ovaj uređaj spaja se na sve seizmometre i akcelerometre. Predstavlja sam vrh ponude u svijetu seizmološke opreme i omogućava proširenje mjernih parametara spajanjem ostalih senzora (uvjeta okoliša, npr. temperature, relativne vlage, tlaka zraka, …). U okviru projekta nabavljeno je ukupno 140 ovakvih digitalizatora, od čega je 20 u posebnoj izvedbi za terenska istraživanja sa MBB-2 seizmometrom. 
Mreža novopostavljenih seizmoloških postaja omogućit će kvalitetnije i detaljnije praćenje seizmičke aktivnosti, smanjenje razine instrumentalnog šuma na većini lokacija u odnosu na postojeću, te smanjenje minimalne magnitude koju je moguće zabilježiti na cijelom teritoriju RH. Nova i moderna mreža praćena modernim sustavom prikupljanja i obrade podataka omogućit će brzu komunikaciju s Ministarstvom unutrašnjih poslova – Ravnateljstvom civilne zaštite RH i građanstvom, te izradu opsežnijeg kataloga potresa RH kao i karata potresne opasnosti Hrvatske. Podaci prikupljeni mjerenjima unaprijeđene seizmološke mreže RH pomoći će u kartiranju aktivnih rasjeda i stvorit će uvjete za daljnje napredovanje seizmološke struke u RH.  
 

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

POVEZNICE