Studiji na Geofizičkom odsjeku PMF-a

Na Geofizičkom odsjeku nositelji smo i izvodimo tri sveučilišna studija različite razine: preddiplomski studij Geofizike, diplomski studij Fizike – geofizike, a u suradnji s Fizičkim odsjekom i poslijediplomski doktorski studij Fizike, smjer Geofizika. Studiji su istraživačkog tipa i organizirani su tako da čine jedan slijed koji će pomoći budućem geofizičaru da postane vrstan stručnjak u svom području.

     

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

  • prvostupnik geofizike (preddiplomski studij) s međunarodnom kraticom univ. bacc. geophys.
  • magistar fizike – geofizike (diplomski studij) s međunarodnom kraticom mag. phys.– geophys.

Na podstranicama mogu se pronaći različite informacije o studiju, programu i pravilima studiranja te izvođenju nastave (raspored sati, pisanju diplomskog rada i sl.)

Više informacija o studiju i geofizici budući studenti mogu saznati na stranici. Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak ili pročelnici izv. prof. dr. sc. Snježani Markušić.

 

Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka

Geofizički odsjek Ured za studente (tzv. Referadu) dijeli s Fizičkim odsjekom, a nalazi se u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32. Ured za studente zadužen je za administraciju vezanu uz studij – provođenje upisa godine i semestra, ovjeravanje proteklog semestra, zaprimanje molbi te je prvo mjesto za informacije o studentskim upisima, mogućnostima, pravima i sl.

Radno vrijeme: 11 – 13 h

E-adresa: referada[at]phy.hr

Telefon: 01 460 5518

 


Na preddiplomski studij geofizike i diplomski studij fizike – geofizike od ak. god. 2020./2021. uvodi se novi kolegij Stručna praksa. Kolegij je izborni izvan jezgre studija što znači da se ECTS-bodovi evidentiraju po završetku studija, ali ne ulaze u zbroj od 180 odnosno 120 ECTS-bodova potrebnih za završetak studija. Studenti preddiplomskog studija geofizike mogu ga upisati u ljetnom semestru 3. godine, dok ga studenti diplomskog studija fizike – geofizike mogu upisati u zimskom i/ili ljetnom semestru 2. godine studija. Predviđeno je trajanje stručne prakse od 90 h za studente preddiplomskog studija i 120 h prakse za studente diplomskog studija.

Stručna praksa može se obaviti:

  • u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave geofizikom (npr. Državni hidrometeorološki zavod, Institut Ruđera Boškovića, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski hidrografski institut, fakulteti u Hrvatskoj),
  • u privatnim tvrtkama i institutima koje se bave (primijenjenom) geofizikom,
  • na Geofizičkom odsjeku PMF-a, uključujući i Seizmološku službu.

Više informacija možete potražiti u Karijernom centru PMF-a (zgrada Kemijskog odsjeka) kod voditeljice Matee Butigan (matea.butigan[at]karijere.pmf.hr), suradnica Tereze Oreb (tereza.oreb[at]karijere.pmf.hr) i Ružice Branković Klun (ruzica.brankovic.klun[at]karijere.pmf.hr) ili nositeljice kolegija doc. dr. sc. Ive Dasović (dasovici[at]gfz.hr).

Stručna praksa uvedena je u studijske programe u sklopu projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti

Repozitorij

Poveznice