Geomagnetski opservatorij Lonjsko polje

Geomagnetski opservatoriji (GO) su mjesta gdje se neprekinuto vrše precizna mjerenja intenziteta i smjera Zemljinog magnetskog polja tijekom dugog niza godina, desetljeća, pa čak i stoljeća. Za potrebe  prikupljanja visoko kvalitetnih podataka, lokacija opservatorija mora biti „magnetski čista“, bez antropogenog šuma i magnetskih anomalija koje potječu od nehomogene distribucije feromagnetskih elemenata u Zemljinoj kori.  Danas, standardni GO vrši mjerenja s apsolutnom preciznošću boljom od 5 nT i rezolucijom boljom od 0.1 nT, s periodom uzorkovanja manjim od jedne minute.

Početkom prošlog desetljeća, na lokaciji Parka prirode Lonjsko polje uspostavljen je prvi i jedini GO na teritoriju Republike Hrvatske. Ova lokacija je izabrana iz razloga što je to područje bez magnetskih anomalija, s malim gradijentima polja, dovoljno je udaljena od civilizacijskog šuma, a buduća gradnja i urbanizacija je u potpunosti isključena. Instrumenti opservatorija su smješteni u nekoliko kućica izgrađenih od nemagnetičnih materijala. Čitav opservatorij se snabdijeva energijom dobivenom iz solarnih ćelija smještenih na krovu kontrolne/glavne kuće i to je jedini objekt u kojemu je dopušteno  imati manje količine feromagnetičnih materijala zbog udaljenosti 100-ak metara od ostalih objekata u kojima su smješteni magnetometri i njihovi senzori.

Nakon višegodišnjih visoko kvalitetnih mjerenja GO u Lonjskom polju, 2016. godine postaje punopravan član međunarodne asocijacije INTERMAGNET (www.intermagnet.org), organizacije koja promovira visoke standarde o kvaliteti i distribuciji podataka i na ovaj način doprinosi globalnom motrenju Zemljinog magnetskog polja. GO u Lonjskom polju radi pod okriljem Geofizičkog odsjeka PMF-a uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

 

INSTRUMENTI:

Vektorski DIDD magnetometar Vektorski magnetometar LEMI-018

 

 

 

Vektorski magnetometar LEMI-035

Senzor Elektonika i akvizicijski sustav

 

Skalarni magnetometar GSM-19F Deklinacijsko-inklinacijski magnetometar

 

Skalarni magnetometar GSM-19


Dana, 08.-09. listopada 2020. pušten je u rad novi (24V) solarni sustav u GO Lonjsko polje. Ovaj sustav će osigurati dodatan izvor el. energije za pouzdaniji rad opservatorija tijekom zimskih mjeseci, te omogućiti instalaciju dodatnih uređaja za mjerenje i prikupljanje podataka. Grafički prikazi parametara solarnog sustava dostupni su na poveznicama ispod:

24V solarni sustav

12V solarni sustav

 

Autor: Igor Mandić
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan