IYGU ishodi

Doprinosi Ujedinjenim narodima

IYGU se bavi ključnim pitanjima Povelje Ustava UN-a.
Ima za cilj jačanje međunarodne suradnje kroz pripremu nove strategije suočitavanja s globalnim izazovima.

Doprinosi za UNESCO

Bolje globalno razumijevanje podržava ekonomsku, socijalnu, kulturnu i humanitarnu suradnju.
Nova razina ciljevima usmjerene znanstvene suradnje će proizvoditi napredne obrazovne module.
IYGU će promicati praktične puteve prema globalnom razumijevanju kulturnih i socijalnih implikacija novih geografskih uvjeta života i novih globalnih stvarnosti.

Implementacija inicijativa UN-a

IYGU okvir pridonosi inicijativi ICSU-ISSC Future Earth i nastoji poduprijeti provedbu Deklaracije Rio+20.
Za ostvarivanje milenijskih ciljeva UN-a, moramo osigurati globalnu podijeljenu odgovornost svojih životnih uvjeta.
IYGU će nadopuniti ishode UN-ova Desetljeća obrazovanja za održivi razvoj (ESD) 2005.-2014., s naglaskom na praktične načine uvođenja svojih ključnih rezultata u svakodnevnu praksu.
IYGU će osigurati održivo obrazovanje i javne informacije, uspostavljajući procese za ugradnju najvažnijih rezultata ESD-a u navike budućih generacija.

Implementacija rezultata ostalih Međunarodnih godina UN-a

IYGU će privući i promicati rezultate drugih relevantnih Međunarodnih godina, uključujući:

Međunarodnu godinu planina (2002.)
Međunarodnu godinu slatkih voda (2003.)
Međunarodnu godinu planete zemlje (2008.)
Međunarodnu godinu bioraznolikosti (2010.)