IYGU izazovi

Globalna promjena okoliša

Naš okoliš se mijenja na mnogo načina: klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti i ekosustava, povećanje učestalosti i jačine ekstremnih događaja, dezertifikacija i degradacija tla, izlov i krčenje šuma su samo neki od mnogih izazova u okolišu s kojima smo suočeni.

Znanje

Potrebno je unaprijediti naše razumijevanje kako procesa zemljinih sustava tako i društveno-kulturnog konteksta ljudskog djelovanja. Također moramo ojačati značenje, korištenje i društveno prihvaćanje postojećeg znanja. Iako ponekad postoji nedostatak svijesti o globalnim posljedicama svakodnevnog života, učinkovito pretvaranje znanja u akciju najčešće dovodi do jaza između znanja i djelovanja - još jednog izazova s kojim će se IYGU inicijativa nastojati uhvatiti ukoštac. Također je važna bolja integracja različitih vrsta znanja i u procesu proizvodnje znanja. IYGU inicijativa ima transdisciplinarni pristup u nastojanju integracije akademskog znanja iz svih disciplina (društvenih i prirodnih znanosti kao i humanističkih znanosti), svih vrsta znanja (znanstvenog, autohtonog, lokalnog, tradicionalnog, itd.) i svih zainteresiranih strana (donositelja odluka, nevladinih organizacija, poduzeća, uključene javnosti itd.).

Promjenjive geografije - globalni doseg lokalnih akcija

Tijekom posljednjih desetljeća, prostorno-vremenski uvjeti u svačijem životu su se - izravno ili neizravno - dramatično promijenili. S razvojem digitalne revolucije, društveno-kulturne prakse su sada (barem potencijalno) globalnog dosega kao i posljedice ljudskih transformacija prirodnih stvarnosti. Uz globalne promjene i globalizaciju svakodnevnog života, suočeni smo sa situacijom bez presedana. Općenito govoreći, doživljavamo neželjene posljedice rješavanja problema tijekom 19. i 20. stoljeća. Suočeni smo s globalnim klimatskim promjenama kao i globalnim društvenim promjenama koje su neraskidivo povezane.

Znanstveno-političko sučelje

Međutim, političke institucije nisu spremne na ovu konstrukciju. Naše političke institucije su i dalje (pretežno) nacionalnog dosega. Da bi premostili jaz između globalnih problema i nacionalnih strategija rješavanja problema, trebamo njegovati globalno razumijevanje i poboljšati međunarodnu suradnju u pogledu politika koje se bave klimatskim problemima i globalnim pitanjima. Osim toga, i bez obzira na prostorne skale, postoji velika potreba za poboljšanjem pretvaranja nalaza istraživanja globalnih promjena i istraživanja o održivosti u učinkovite politike koje će spriječiti najgore posljedice neoslabljenih globalnih promjena u okolišu. Međunarodna suradnja i nacionalne mjere moraju biti usklađeni kako bi isporučili najbolje moguće rezultate za društva i ekosustave.