Kako to učiniti?

  • IYGU će učiniti globalne procese i izazove razumljivima.

  • IYGU će obuhvatiti istraživanje, učenje i informacije.

  • IYGU će istaknuti moć svakodnevnih, lokalnih odabira u cilju globalne promjene.

  • IYGU će podsjetiti globalne građane na njihove globalne odgovornosti.

Cilj inicijative je dobiti duboke, ali i djelotvorne uvide u to kako svi narodi mogu živjeti zajedno na održiviji način. Naglasak će biti na razvoju strategija za ciljane lokalne projekte s globalnim dosegom. Tri su elementa povezana s tim: istraživanje, obrazovanje i informacije. Istraživanje će povezati znanstvenike u razumijevanju globalnih utjecaja svakodnevnih lokalnih aktivnosti povezanih s kulturom, društvom, gospodarstvom i prirodom. Inicijativa će osnažiti bottom-up pokrete za održivost svakodnevne politike. Učionice diljem svijeta će koristiti rezultate istraživanja na svim razinama obrazovanja. IYGU će pružiti informacije i promicati razmjenu znanja radi povećanja javne svijesti putem publikacija, računalnih igara, TV programa, itd.