O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:01/4895 455
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.aleksandarlukic.net
Zavod/služba: Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen 19.11.1977. u Zagrebu. Diplomirao na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2001) na kojem iste godine upisuje poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja. Završava 2009. obranom doktorske disertacije Tipologija ruralnih područja Hrvatske - geografski aspekt. Od 3. rujna 2001. zaposlen na Geografskom odsjeku PMF-a u zvanju znanstvenog novaka, a 2010. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Suradnik na više znanstvenih projekata (MZOS, međunarodni) te voditelj međunarodnog UKF projekta „Planning, policies and measures for integrated rural development in Croatia“, u okviru postdoktorskog usavršavanja na Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, u Ujedinjenom Kraljevstvu (2011). Od 2014. voditelj uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost: „Croatian Rural Areas: Scenario-based Approach to Discuss Planning and
Development“ (CRORURIS). Na Geografskom odsjeku PMF-a nositelj predmeta Osnove regionalnog i prostornog planiranja, Baština i turizam u ruralnim područjima, te suradnik na predmetu Ruralna geografija. Kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz predmeta Osnove prostornog planiranja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (2010-). Znanstveni interes: istraživanje procesa u ruralnim i suburbanim područjima (prostorno planiranje i regionalni razvoj, teorijski pristupi i tipologije, turizam i rekreacija, kvaliteta življenja, lokacija i socijalne funkcije trgovačkih centara), biciklistički promet. Do sada objavio jednu znanstvenu knjigu te samostalno i u koautorstvu 20-tak znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, znanstvenim knjigama i zbornicima radova. S izlaganjima sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavio 30-ak stručnih i stručno-popularnih članaka u tiskanim i internetskim izdanjima. Član strukovnih udruga, član upravnog odbora hrvatske sekcije Europskog vijeća za sela i male gradove (ECOVAST) (2010-), član uredništva znanstvenog časopisa „Sociologija i prostor“, tajnik znanstvenog časopisa „Hrvatski geografski glasnik“.
 

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.