O djelatniku

doc. dr. sc. Slaven Gašparović

Zvanje: docent

Lokacija:
228
Konzultacije:

Po dogovoru na email slaveng@geog.pmf.hr

Telefon:
01/4895 436
Telefon kućni:
436
Zavod/služba:
Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:
1996.
Godina doktoriranja:
2014.
Na zavodu od:
2009.

Nastava

Životopis

Slaven Gašparović rođen je 27. listopada 1977. godine u Karlovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Dugoj Resi. Godine 1996. upisao je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu program studija Geografije te diplomirao 2001. godine stekavši naziv profesora geografije.

Od 2001. do 2009. godine bio je zaposlen kao profesor geografije u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Netretiću, Karlovcu i Zaprešiću.

Na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ljetnom semestru u ak. god. 2007./2008. i 2008./2009. kao naslovni asistent sudjelovao je u izvođenju seminara iz kolegija Prometna geografija.

Od 01. rujna 2009. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske“ (voditelj prof. dr. sc. Dražen Njegač). Od 01.11.2014. godine zaposlen je na istom odsjeku kao poslijedoktorand. Godine 2015. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Od 04. rujna 2018. godine zaposlen je radnom mjestu docenta.

Nositelj je kolegija Računalne statističke analize na diplomskom studiju, sunositelj kolegija Grad u regionalnom planiranju na diplomskom studiju te sunositelj kolegija Prometna geografija na preddiplomskom studiju. Vodi i seminare iz kolegija Promet i organizacija prostora i Grad u regionalnom planiranju na diplomskom studiju te Prometna geografija i Geografija Hrvatske na preddiplomskom studiju.

Završio je poslijediplomski studij na matičnom odsjeku. Doktorski rad „Utjecaj prometne marginaliziranosti na svakodnevni život srednjoškolske populacije Grada Zagreba“ obranio je 14. srpnja 2014. godine i stekao akademski stupanj doktora znanosti.

Područje užeg interesa mu je prometna geografija.

Dosad je objavio petnaest znanstvenih radova i četiri stručna rada. Sudjelovao je na osam međunarodnih konferencija i an dvije međunarodne konferencije bez podneska. Aktivno sudjeluje u EU projektima SINERGI i CH4LLENGE (nositelj: Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba). Aktivno sudjeluje i u radu hrvatsko-austrijskog bilateralnog projekta „Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba“ (voditelj doc. dr. sc. Martina Jakovčić). Član je Organizacijskog odbora COST Akcija TU1209, TU1305, TU1408, CA15122, CA16229, CA 17114 i CA 18213. U COST Akciji TU1305 obnašao je dužnost ECI koordinatora i člana STSM odbora. U COST Akciji CA 16229 obnaša dužnost vice-leadera ECIEC. U COST Akcijama CA17114 i CA 18213 obnaša dužnost STSM koordinatora.

U okviru stručnog usavršavanja od 15. travnja 2013. do 15. srpnja 2013. godine boravio je u Mariboru (Slovenija) na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakulteti, Oddelku za geografijo (domaćin: doc. dr. sc. Lučka Lorber), a boravak je financiran od strane programa Erasmus-stručna praksa. Osim toga, od 16. ožujka 2015. do 30. ožujka 2015. godine boravio je u Lisabonu, Portugal, na Instituto Superior Tecnico (IST) (domaćin: prof. dr. sc. Joao de Abreu e Silva) i to u okviru kratkotrajnog istraživačkog boravka (STSM) pri čemu je boravak financiran od strane COST Akcije TU1209.

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Gericke, N., Huang, L., Knippels, M.-C., Christodoulou, A., Van Dam, F., Gasparovic, S., 2020: Environmental Citizenship in Secondary Formal Education: The Importance of Curriculum and Subject Teachers, u: Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education (eds. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C.), Springer, Cham, 193-212

Šulc, I., Morgado, S., Đorđević, Z., Gašparović, S., Radović, V., Keranova, D., 2020: Societal Issues and Environmental Citizenship, u: Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education (eds. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C.), Springer, Cham, 49-66.

Antoniou, C., Shach-Pinsly, D., Sprumont, F., Gasparovic, S., 2020: A typology of urban analysis models: disciplines and levels, u: Digital Social Networks and Travel Behaviour in Urban Environments (eds. Plaut, P., Shach-Pinsly, D.), Routledge, Taylor & Francis Group, London, 135-154.

Gasparovic, S., Sulc, I., 2019: Education for Environmental Citizenship in Croatia, u: European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship (eds. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D.), Intitute of Education – University of Lisbon, Cyprus Centre for Environmental Research and Education, European Network for Environmental Citizenship – ENEC Cost Action, Lisbon, Lemesos, Brussels, 73-81. 

Opačić, V. T., Gašparović, S., Dolenc, N., 2019: Analiza rekreacijske funkcije odabranih zelenih površina u Gradu Zagrebu – razlike u navikama posjetitelja, Geoadria, 24 (1), 23-51.

Šipuš, D., Abramović, B., Gašparović, S., 2019: Equity fare system: Factors affecting fare structure in integrated passenger transport, Transportation research procedia, 40, 1192-1198.

Serna, A., Gasparovic, S., 2018: Transport Analysis Approach Based On Big Data And Text Mining Analysis From Social Media, Transportation Research Procedia, 33, 291-298.

Gašparović, S., 2018: Quantitative Assessment of the Transport Disadvantage Level, u: Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2018 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 27.-28. rujna 2018.,  City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 817-823.

Gašparović, S., 2017: Transport Disadvantaged Spaces, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 7 (4), 516-533.

Gasparovic, S., 2017: Transport Disadvantage and Extracurricular Activities: the Example of Secondary School Students of the City of Zagreb, u: Proceedings of 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, REAL CORP 2017 (ur. Schrenk, M., Popovich, V. V., Zeile, P., Elisei, P., Beyer, C.), Vienna, CORP - Competence Center of Urban and Regional Planning, Vienna, Austrija, 599-607.

Gašparović, S., 2017: Transport Disadvantage and Evening Outings: The Example of High School Students of the City of ZagrebInternational Journal for Traffic and Transport Engineering, 7 (3), 312-327.

Abreu e Silva, J., de Oña, J., Gasparovic, S., 2017: The relation between travel behavior, ICT usage and social networks. The design of a web based survey, Transportation Research Procedia, 24, 515-522.

Miletić, G.-M., Gašparović, S., Carić, T., 2017: Analysis of Socio-spatial Differentiation in Transport Mode Choice Preferences, Promet - Traffic & Transportation, 29 (2), 233-242.

Gašparović, S., 2016: Impact of ICT on some segments of everyday life of high school population of the City of Zagreb, u: Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2016 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 24.-25. studenog 2016., City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 155-164.

Gašparović, S., 2016: Teorijske postavke prometne marginaliziranosti, Hrvatski geografski glasnik. 78 (1), 73-95.

Harjač, D., Gašparović, S., Jakovčić, M., 2015: Prometno-geografska obilježja Varaždinske županije – stanje i perspektive razvoja, Acta Geographica Croatica, 41/42, 19-50.

Gašparović, S., 2014: Impact of transport disadvantage on education of high school population of the City of Zagreb, u: Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2014 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 27.-28. studenog 2014., City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 789-800.

Gašparović, S., Jakovčić, M., 2014: Prometna marginaliziranost na primjeru srednjoškolaca Grada Zagreba, Geoadria, 19 (1), 61-99.

Jakovčić, M., Kajinić, J., Gašparović, S., 2013: Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta: primjer prenamjene vojarne Karlo Rojc u Puli, Annales, Series historia et sociologia, 23 (2), 487-500.

Gašparović, S., Jakovčić, M., Vrbanc, M., 2012: Hrvatske zračne luke u mreži europskih niskotarifnih kompanija, Geoadria, 17 (1), 93-109.

Gašparović, S., 2011: Zračni promet i turizam Primorske Hrvatske, Geoadria, 16 (2), 155-187.

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2011: Promjene u morfološkoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine, Acta geographica Croatica, 38 (1), 59-73.

Nikšić, M., Gašparović, S., 2010: Geographic and Traffic Aspects of Possibilities for Implementing Ropeway Systems in Passenger Transport, Promet - Traffic&Transportation, 22 (5), 389-398.

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2010: Promjene u funkcionalno-prostornoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine, Hrvatski geografski glasnik, 72 (2), 101-121.

Profesionalni interesi i članstva

 • Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1209 ''Transport Equity Analysis: assessment and integration of equity criteria in transportation planning (TEA)''
 •  
 • Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1305 ''Social networks and travel behaviour''
 •      ECI koordinator
 •      član STSM odbora (Short Term Scientific Mission Comitee)
 •  
 • Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1408 ''Air Transport and Regional Development (ATARD)''

 

 • Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA15122 ''Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)''

 

 • Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA16229 ''European Network for Environmental Citizenship (ENEC)''
 •      ECIEC zamjenik

 

 • Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA17114 ''’Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (YOUNG-IN)''
 •      STSM koordinator
  •      ITC CG coordinator

 

 • Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA18123 ''’Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion''
 •      STSM koordinator

Izabrani projekti

2009. - 2014. - znanstveni projekt ''Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske'', suradnik, MZOS (voditelj: Prof. dr. sc. Dražen Njegač)

2014. - 2015. - bilateralni hrvatsko-austrijski projekt “Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba”, suradnik (voditelj: Doc. dr. sc. Martina Jakovčić)

2014. - 2015. - projekt “Sinergy“, suradnik, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba

2013. - 2016. -  projekt “CH4LLENGE“, suradnik, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba

2018.-2019. - bilateralni hrvatsko-slovenski projekt “Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije”, suradnik (voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić)

Povijest zaposlenja

srpanj 2001. - kolovoz 2001. – stručni referent za obradu podataka Popisa stanovništva 2001. godine u Državnom zavodu za statistiku

 

rujan 2001. - kolovoz 2009. – profesor geografije u:

     rujan 2001. - siječanj 2004. – Osnovna škola ‘’Netretić’’, Netretić

     rujan 2003. - siječanj 2004. – Osnovna škola ‘’Ljudevit Gaj’’, Zaprešić

     rujan 2003. - kolovoz 2004. – Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac

     rujan 2004. - kolovoz 2009. – Ekonomsko turistička škola, Karlovac

 

2007./2008. i 2008./2009. – naslovni asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku

 

rujan 2009. - listopad 2014. – znanstveni novak-asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

studeni 2014. - rujan 2018. - poslijedoktorand na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

od 04. rujna 2018. - docent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

Nastavni sadržaji