Hidrološka studija ribnjaka Crna Mlaka

Voditelj

asistent Ivan Martinić, mag. geogr.
Suradnici

prof. dr. sc. Nenad Buzjak

asistentica Valerija Butorac, mag. geog.

Trajanje 2022.
Izvor financiranja JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

 

Cilj istraživanja je definirati ključne probleme u vodoopskrbi ribnjaka Crna Mlaka. Izrada studije uključuje sljedeće komponente:

1. Provedbu strukturiranih anketa sa zaposlenicima tvrtke IHOR PARK d.o.o. s ciljem točnijeg određivanja problema smanjenja količine vode dostupne za opskrbu ribnjaka.

2. Hidromorfološko istraživanje na ključnim vodotocima (terenski i kabinetski) koji su direktno uključeni u opskrbu ribnjaka vodom. Ciljevi istraživanja su: određivanje hidromorfološkog stanja i obilježja koja utječu na hidrološki režim te ključnih problemskih lokacija.

3. Hidrološka terenska mjerenja protoka na odabranim lokacijama pomoću kojih će se pokušati ustanoviti potencijalni gubici uzduž vodotoka.

4. Kabinetska analiza rezultata hidroloških mjerenja te analiza povezanih klimatskih i hidroloških podataka. Prikupljeni hidrološki podaci analizirat će se zajedno s hidrološkim podacima rijeke Kupčine (najbliža kontinuirana postaja) i s klimatološkim podacima s obližnjih postaja.

5. Kabinetska analiza i terenska provjera zemljišnog pokrova okolne zone ključnih vodotoka (promjene staništa, metrika krajobraza). Duž problemskih vodotoka, a u cilju definiranja izvora promjene hidro(morfo)loških uvjeta provest će se daljinska istraživanja korištenjem satelitskih snimki. Rezultati daljinskih istraživanja bit će validirani terenskim radom.

6. Ukupna analiza rezultata i određivanje ključnih problema te problemskih lokacija kojima će se ustanoviti glavni hidro(morfo)loški problemi istraživanog područja.

7. Prijedlog budućih koraka za poboljšanje stanja na području ribnjaka Crna Mlaka i istraživanim vodotocima.

Više...