Najava konferencije Representation...

Od 18.06 do 01.07. 2023. u Dubrovniku će se održati konferencija Representation Theory 18 na temu  realnih i p-adskih Liejevih grupa, teorije brojeva, verteks algebri, reprezentacija Kac-Moody Liejevih algebri te kvantnih grupa.

Konferencija će imati tri sekcije: Liejeve grupe, Verteks-algebre i Teorija brojeva.

Konferencija se organizira u sklopu znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie, a organizatori su: Dražen AdamovićTomoyuki ArakawaAndrej DujellaMatija KazalickiHrvoje KraljevićAntun MilasFilip NajmanPavle PandžićMirko Primc i David Vogan

Više o konferenciji, predavačima i sudionicima možete vidjeti na službenoj web stranici konferencije:

https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik23/

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti