Dobitnici Nagrade za istaknuti...

Nagrada za istaknuti doprinos nastavi i radu sa studentima i učenicima "Stipe Vidak" za 2023. godinu dodjeljuje se:

a) SANJI STILINOVIĆ, prof., učiteljici matematike u Osnovnoj školi Augusta Šenoe u zvanju izvrsne savjetnice, za kategoriju nastavnika matematike i/ili informatike u osnovnim školama Grada Zagreba

b) JAGODI KRAJINA, prof., nastavnici matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u zvanju izvrsne savjetnice, za kategoriju nastavnika matematike i/ili informatike u srednjim školama Grada Zagreba.

Obrazloženje

Sanja Stilinović, prof. učiteljica je matematike u Osnovnoj školi Augusta Šenoe, Selska cesta 95, 10000 Zagreb, u zvanju izvrsne savjetnice. Diplomu profesora matematike i informatike stekla je 1993. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od završetka studija zaposlena je u zagrebačkim osnovnim školama na radnom mjestu učiteljice matematike, i to do kraja šk. god. 2009./2010. u OŠ Tina Ujevića, u kojoj je od 2007. do 2010. obavljala i dužnost predsjednice Školskog odbora, te od šk. god. 2010./2011. do danas u OŠ Augusta Šenoe, u kojoj je od 2010. do 2015. godine bila voditeljica Aktiva matematike. U zvanje izvrsne savjetnice izabrana je 2022. godine, a u naslovno zvanje predavača iz područja prirodnih znanosti, polje matematike, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2021. godine.

S. Stilinović ima bogato i plodno iskustvo u mentorskom radu s učenicima nadarenima za matematiku, studentima nastavničkih studija matematike i učiteljima matematike – pripravnicima. Od 2000. godine kao mentorica s učenicima redovito i vrlo uspješno sudjeluje na svim razinama natjecanja iz matematike, što potvrđuje 25 zahvalnica za vrstan rad na pripremi natjecatelja na Županijskom natjecanju i 14 zahvalnica za vrstan rad na pripremi natjecatelja na Državnom i Regionalnom natjecanju iz matematike. Uz to, sudjelovala je kao predavačica u predavanjima i radionicama za matematički nadarene učenike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva, i to na Ljetnim pripremama mladih matematičara u lipnju 2019. godine (predavanja (Ne)jednakosti u trokutu za učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole) i Adventskim matematičkim radionicama u prosincu 2019. godine (radionica Primjene diofantskih jednadžbi u zadacima geometrijskog konteksta za učenike šestih i sedmih razreda osnovne škole).

U akad. godini 2007./2008. te od akad. godine 2010./2011. kontinuirano do danas obavlja poslove vanjske stručne suradnice - mentorice na kolegiju Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi za studente nastavničkih studija pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akad. godine 2021./2022. sudjeluje u izvedbi kolegija Metodika nastave matematike 1 – 4 na navedenim studijima. U školskim godinama 2012./2013. i 2020./2021. bila je mentorica učiteljima matematike - pripravnicama do polaganja stručnog ispita.

Stručni rad S. Stilinović obuhvaća i djelovanje u stručnim tijelima koja se bave unapređenjem matematičkog obrazovanja. Od šk. god. 2014./2015. do 2021./2022. bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Grada Zagreba (Trešnjevka i Trnje), a od 2010./2011. do 2021./2022. članica Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita učitelja matematike u osnovnim školama (u ulozi sustručnjaka – mentora na stručnom ispitu). Od školske godine 2007./2008. članica je Županijskog, a od 2017./2018. Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz matematike učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Od šk. god. 2016./2017. članica je Povjerenstva za organizaciju i provedbu međunarodnog matematičkog natjecanja Klokan bez granica u Hrvatskoj, a od 2019./2020. i Povjerenstva za organizaciju i provedbu Hrvatske matematičke olimpijade za kadete (HMOK), pri čemu je od šk. god. 2021./2022. predsjednica potonjeg povjerenstva. Bila je zamjenica hrvatske juniorske ekipe na 27. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, održanoj u Albaniji 2023. godine.

Od 2010. godine članica je nacionalne stručne radne skupine za provođenje OECD-ovog Međunarodnog programa za ispitivanje znanja i vještina učenika (The Programme for International Student Assessment – PISA) u Hrvatskoj, pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Sudjelovala je u probnom i glavnom istraživanju u svojstvu kodera (ocjenjivača) učeničkih odgovora i supervizora te u recenziji ispitnih pitanja iz matematičke pismenosti u svrhu procjene njihove primjerenosti za nacionalni kontekst i terminološkog usklađivanja prijevoda na hrvatski jezik, analizi postignuća hrvatskih učenika i izradi izvješća za: PISA ciklus 2012. (glavna domena: matematička pismenost), PISA ciklus 2015. (glavna domena: prirodoslovna pismenost), PISA ciklus 2018. (glavna domena: čitalačka pismenost) i PISA ciklus 2021. (glavna domena: matematička pismenost; zbog epidemiološke situacije glavno istraživanje provedeno je u 2022. godini).

S. Stilinović koautorica je dviju stručnih studija vezanih uz PISA istraživanje i rezultate hrvatskih učenika u izdanju NCVVO, udžbenika, zbirke zadataka i priručnika za učitelje iz matematike za 5. razred, ispita i višeminutnih provjera znanja iz matematike za 5. i 6. razred osnovne škole u izdanju Školeske knjige d.d., zbirke riješenih zadataka s matematičkog natjecanja Klokan bez granica 2015. – 2017. u izdanju Hrvatskog matematičkog društva te digitalnih obrazovnih sadržaja vezanih uz informatiku u edukativnoj računalnoj igri Učilica u izdanju tvrtke Markotel d.o.o. Uz to, samostalno ili u koautorstvu objavila je dva stručna rada u metodičkim časopisima.

Održala je više od 50 predavanja i radionica na stručnim skupovima učitelja i nastavnika matematike na županijskoj i državnoj razini te na stručnim skupovima za učitelje matematike – pripravnike, a u svojstvu nacionalnog delegata aktivno je sudjelovala na osam međunarodnih godišnjih skupova Association Kangourou sans frontières. Uz to, sudjelovala je u velikom broju domaćih stručnih usavršavanja učitelja i nastavnika iz područja matematičkog i informatičkog obrazovanja. Recenzentica je obrazovnih materijala za nastavu matematike za razne domaće izdavače. Dugogodišnja je članica Hrvatskog matematičkog društva, a od 2018. i članica njegove Skupštine.

S. Stilinović za Nagradu „Stipe Vidak“ predložena je na prijedlog Stručnog vijeća učitelja matematike OŠ Augusta Šenoe iz Zagreba. Uz sve već navedeno, u prijedlogu se ističe njezin stručan, kreativan i inovativan rad s učenicima u svim vidovima nastave matematike te u školskim projektima, kao i izuzetno produktivna suradnja s kolegama u kolektivu.

Iz svega navedenog, razvidno je da se radi o izuzetno kvalitetnoj kandidatkinji s velikim stručno-metodičkim i pedagoškim iskustvom i postignućima te visokom razinom kompetencija.

Jagoda Krajina, prof. nastavnica je matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, 10000 Zagreb, u zvanju izvrsne savjetnice. Diplomu profesora matematike stekla je 1987. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od završetka studija zaposlena je u istoj školi, u kojoj je u školskim godinama 1994./1995., 1995./1996. te 2014./2015. i 2015./2016. bila voditeljica Stručnog vijeća nastavnika matematike, a od šk. god. 1996./1997. do šk. god. 2000./2001. voditeljica smjene. Od 2005. do 2018. godine vodila je i školski humanitarni fond. U zvanje izvrsne savjetnice izabrana je 2021. godine, a iste je godine dobila i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedna od najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika u Republici Hrvatskoj.

J. Krajina ima bogato i plodno iskustvo u popularizaciji matematike. Istakla se u mentorskom radu s učenicima u pripremi za matematička natjecanja različitih razina i oblika. Njeni su učenici postigli zavidne rezultate, uključujući i nagrade, na matematičkim natjecanjima županijske i državne razine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog matematičkog društva, kao i na natjecanju Klokan bez granica, te u timskim natjecanjima Mat liga, Statistička olimpijada i Festival matematike. Svoje je učenike uključila i u popularizacijski projekt Digitalni učenički inkubator. Uz to, od 1997. do 2023. godine bila je članica Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja učenika srednjih škola Grada Zagreba iz matematike, a od ove je godine članica Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja učenika srednjih škola Grada Zagreba iz matematike - B razina.

Stručni rad J. Krajina obuhvaća i djelovanje u stručnim tijelima na nacionalnoj razini koja se bave unapređenjem matematičkog obrazovanja. Od 2005. do 2022. godine bila je članica Stručne radne skupine za ispite državne mature pri NCVVO, a tijekom šk. god. 2008./2009. i Stručne radne skupine za izradu nacionalne procjene postignuća iz matematike u drugim razredima gimnazija u suradnji s CITO, Nizozemska. U projekt uvođenja državne mature u hrvatski obrazovni sustav bila je uključena od samog njegovog početka. Jedna je od autora dijagnostičkog ispita 2005. godine, svih oglednih i nacionalnih ispita te popratnih materijala (ključevi za odgovore, bodovne sheme, knjižice formula) od 2006. do 2009. godine, kao i svih oglednih i probnih te ispita državne mature i popratnih materijala od 2010. do 2022. godine. Sudjelovala je u izradi ispitnih specifikacija, ispitnih kataloga i ostale dokumentacije za ove ispite, kao i u organizaciji njihove provedbe – edukaciji ocjenjivača, provedbi ocjenjivanja i rješavanju prigovora, pri čemu je obnašala zahtjevnu i odgovornu ulogu voditeljice, odnosno glavne moderatorice ocjenjivanja.

J. Krajina bila je aktivno uključena i nacionalnu kurikularnu reformu. Bila je članica Radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme predmetnog kurikuluma za Matematiku, kao i Radne skupine za predmetni kurikulum za Matematiku u sklopu projekta Škola za život Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sudjelovala je i u radu Radne skupine za predmetni kurikulum za Matematiku u sklopu projekta Podrška kurikularnoj reformi, 4. faza Ministarstva znanosti i obrazovanja, Europske komisije i British Councila od 2020 do 2022. godine.

J. Krajina koautorica je više izdanja udžbeničkih kompleta i priručnika za nastavu matematike u prvom razredu opće, jezične i klasične gimnazije te prvom razredu srednjih strukovnih, odnosno tehničkih škola u izdanju Školske knjige d.d. Autorica je i primjera dobre prakse inovativnih načina poučavanja na daljinu, i to tri videolekcije za četvrti razred srednje škole u sklopu projekta Škola za život te sedam videolekcija s popratnim materijalima (kvizovi i nastavni listići) za prve i četvrte razrede srednje škole u sklopu projekta i-nastava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Održala je veliki broj predavanja, radionica i drugih oblika edukacije na stručnim skupovima učitelja i nastavnika matematike na županijskoj i državnoj razini, među kojima se ističu ona vezana uz projekt državne mature, kao i osuvremenjivanje nastavnih metoda i metoda vrednovanja u nastavi matematike. Recenzentica i redaktorica je obrazovnih materijala za nastavu matematike za razne domaće izdavače. Aktivno je sudjelovala u realizaciji projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića financiranog sredstvima Europskih strukturnih i razvojnih fondova pri TŠ Ruđera Boškovića u Zagrebu. Članica je Hrvatskog matematičkog društva.

Za Nagradu „Stipe Vidak“ J. Krajina predložili su Nastavničko vijeće i učenici 4.B razreda TŠ Ruđera Boškovića iz Zagreba, a podršku prijedlogu dalo je Stručno vijeće nastavnika matematike ove škole te prof. dr. sc. Ivica Gusić, umirovljeni redoviti profesor matematike u trajnom zvanju Fakulteta za kemijsku tehnologiju i inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu i njezin koautor na matematičkim udžbenicima. Prema riječima Stručnog vijeća nastavnika matematike, J. Krajina uživa podršku, zahvalnost i divljenje, ne samo školskog aktiva, nego i cijelog Nastavničkog vijeća, učenika kojima predaje i njihovih roditelja. Vide je kao požrtvovnu i pozitivnu kolegicu koja uvijek nađe vremena za pomaganje mlađim kolegama i čiji savjeti su vrlo konstruktivni. Mentoriranjem potiče učenike na izvannastavne aktivnosti, a dugogodišnjim angažmanom oko državne mature, provedbe natjecanja u školi, izradom digitalnih materijala za projekt Škola za život i pisanjem udžbenika doprinosi cijelom sustavu odgoja i obrazovanja. Kao izvrsnu nastavnicu i razrednicu vide je i učenici 4.B razreda posebno istaknuvši njezinu predanost radu, strpljivost i kreativnost kod objašnjavanja čak i najbanalnijih stvari. U radu koristi razne digitalne alate kako bi bolje predočila gradivo, a tijekom teorijskog objašnjavanja često spominje i matematičke velikane, njihove teoreme i utjecaj na matematiku kakva se uči danas. Svime time, ali i pozitivnim stavom i vedrim raspoloženjem, matematiku im je učinila zanimljivom i razumljivijom. I. Gusić u svom je pismu podrške istaknuo njezine stručne osobine u vidu zavidne kreativnosti i inovativnosti u pripremi zadataka, ali i one ljudske, zbog čega je njihova suradnja trajala više od deset godina.

Prema tome, radi o vrlo kvalitetnoj kandidatkinji s bogatim stručno-metodičkim i pedagoškim iskustvom i postignućima te visokom razinom kompetencija.

Svečana dodjela nagrada biti će održana 8. svibnja 2024. godine s početkom u 18:45 na Matematičkom odsjeku u sklopu Stručno-metodičke večeri HMD-a.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti