Akademik Andrej Dujella izdao novu...

Nova knjiga profesora Andreja Dujella pod naslovom Diophantine m-tuples and Elliptic Curves, u izdanju ugledne izdavačke kuće Springer, uskoro izlazi iz tiska. 

Online izdanje je upravo objavljeno na Springerovom portalu https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-56724-7 .

 

Kao osnova za knjigu poslužila su predavanja iz istoimenog kolegija koje je profesor Dujella držao na doktorskom studiju matematike u akademskoj godini 2021./2022. 

Knjiga daje pregled glavnih rezultata i problema koji se tiču Diofantovih m-torki, tj. skupova cijelih ili racionalnih brojeva  sa svojstvom da umnožak bilo koja dva od njih uvećan za jedan daje kvadrat, te njihove veze s eliptičkim krivuljama. 

Knjiga prikazuje doprinose poznatih matematičara poput Diofanta, Fermata, Eulera i Bakera,  kao i neke novije rezultate autora knjige i njegovih suradnika.

 

Više informacija o knjizi može se naći na web stranici  https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/diophantine-mtuples-book.html

 

Podjećamo da je akademik Dujella 2019. izdao knjigu pod naslovom Teorija Brojeva koja je zapažena od strane svih vodećih svjetskih sveučilišta i uvrštena u razne kurikulume te za koju je dobio Posebno priznanje povodom Dana PMF-a 2023. godine.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti