Ovdje će se nalaziti materijali i kodovi koje ćemo koristiti na predavanjima.

 

  1. Uvod
  2. Procjena greške i odabir modela
  3. Regularizacija linearnog modela
  4. Odabir varijabli u linearnom modelu
  5. Nelinearna regresija
  6. Generalizirani linearni modeli (GLM)
  7. Osnovne metode za klasifikaciju
  8. Metode bazirane na stablima

 

Završni ispit

  • termin: 15.2.2023., 10 sati, predavaona 001
  • Primjer završnog ispita (21./22.)