Ovdje će se nalaziti materijali i kodovi koje ćemo koristiti na predavanjima.

 

 1. Uvod
 2. Procjena greške i odabir modela
 3. Regularizacija linearnog modela
 4. Odabir varijabli u linearnom modelu
 5. Nelinearna regresija
 6. Generalizirani linearni modeli (GLM)
 7. Osnovne metode za klasifikaciju
  • Bayesov klasifikator, multinomijalna regresija, generativne metode
  • bilješke
  • kodovi
 8. Metode bazirane na stablima

Završni ispit

 • Primjer završnog ispita (21./22.)