Studenti


Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja matematike

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja matematike radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studentMatematičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 30, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. zamolbu (obavezno navesti broj telefona, adresu i OIB) - https://www.pmf.unizg.hr/images/50022577/univerzalni-obrazac-2020.pdf
  2. diplomu završenog studija
  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju
  4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao
  5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij
  6. kopiju uplatnice.

Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn. Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn.

Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,
IBAN je HR5823600001101522208, a poziv na broj je  604060-103-OIB.
Kao opis  plaćanja treba napisati: „naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”.
Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti