Studenti


Kvota za izborni predmet Matrične i tenzorske metode u analizi podataka (prijašnji naziv predmeta je Uvod u složeno pretraživanje podataka) u akad. god. 2022./23. je 40 studenata. Predmet se stoga neće moći upisati putem studomata. Zainteresirani za upis predmeta trebaju do 26. rujna poslati mail sa službene studentske adrese na adresu nastava@math.hr. Naslov maila treba biti Matrične i tenzorske metode u analizi podataka, a u mailu trebaju pisati ime i prezime te JMBAG studenta. Kandidati koji su se prijavili mailom će se rangirati prema prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti koji se ove godine po prvi put upisuju na prvu godinu nekog od diplomskih studija na kojima se predmet izvodi također se mogu prijaviti mailom za upis predmeta, u navedenom roku. Popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis predmeta bit će objavljen 30. rujna na odsječkim web stranicama.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti