Studenti


Medicinski fakultet Split -...

U sklopu HRZZ Istraživačkog projekta “Otkrivanje biomarkera za bolest Hashimotov tireoiditis koristeći multi-omics pristup” zapošljava se asistent na period od šest godina. Formalni natječaj možete naći na poveznici https://mefst.unist.hr/fakultet/natjecaji/87 (Natječaj za srpanj).


Za rad na projektu traži se osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem matematike ili fizike. S obzirom na predviđena istraživanja nužan je interes za znanstveno-istraživački rad u području analize genoma i velikih podataka, dobro vladanje statistikom i programiranjem, osnove rada u području strojnog učenja, izvrsno vladanje engleskim jezikom. Preferencijalno usmjerenje diplomskog studija - matematička statistika, biomedicinska matematika, biofizika, statistika i računalstvo ili računarstvo i matematika. Nastavnički smjerovi matematike ili fizike se ne uzimaju u obzir. Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta prof. dr. sc. Vesni Boraska Perica na vboraska@mefst.hr.


Opis planiranog znanstveno-istraživačkog rada na projektu:
Hashimotov tireoiditis (HT) je najučestalija autoimuna bolest današnjice. Molekularni mehanizmi u podlozi bolesti još uvijek nisu dovoljno poznati, stoga je ovaj projekt usmjeren na otkrivanje novih znanja vezanih uz molekularne i biološke putove vezane uz HT. Ovaj projekt predstavlja nastavak prethodnog istraživanja u kojem je osnovana CRO-HT biobanka bioloških uzoraka i fenotipova za 500 ispitanika oboljelih od HT-a i 200 kontrolnih ispitanika te je provedena cjelogenomska analiza povezanosti s bolesti. U novom projektu planiramo proširiti CROHT biobanku, provesti proteomsko i metabolomsko profiliranje ispitanika, provesti sveobuhvatno analiziranje i integriranje omics podataka (cjelogenomske genotipove, proteom i metabolom) te provođenje Mendelove randomizacije s konačnim ciljem idenktifikacije novih biomarkera za bolest HT. Predloženi sveobuhvatni istraživački pristup pridonijet će razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s mehanizmima nastanka HT-a i identifikaciji biomarkera koji mogu služiti pri stvaranju prediktivnih modela za razvoj te do razvoja novih terapijskih, prevencijskih i dijagnostičkih metoda.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti