Seminar za matematičku logiku i...

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 14. lipnja 2021. u 17:15 sati, Sebastijan Horvat će održati predavanje

 

"n-bisimulacije za generaliziranu Veltmanovu semantiku".


 

Sažetak: n-bisimulacije proučavane su za Kripkeove modele te Veltmanove modele. Dat ćemo definiciju n-bisimulacije za generaliziranu Veltmanovu semantiku. Jednostavnom indukcijom pokazuje se da n-bisimuliranost povlači n-ekvivalentnost.

Međutim obrat te tvrdnje ne vrijedi. Poznati su protuprimjeri za Veltmanovu semantiku, pa ćemo pokazati da se ti Veltmanovi modeli mogu pretvoriti u generalizirane modele tako da se čuva n-bisimuliranost (čime dobivamo traženi protuprimjer za generaliziranu Veltmanovu semantiku). Definirat ćemo i bisimulacijske igre za generaliziranu Veltmanovu semantiku (poznat je pojam bisimulacijskih igara za Kripkeovu i Veltmanovu semantiku).

 

Podaci za online praćenje preko Zoom platforme:

Topic: Seminar za logiku i osnove matematike

Link: https://zoom.us/j/96737599049?pwd=ZFBlZFlVS1VtRVNqYkVrWFAyOER1dz09

Meeting ID: 967 3759 9049

Passcode: 123456

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci