Seminar za teorijsko računarstvo

U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 20. rujna 2021. u 15:00 sati Robert Manger (PMF - Matematički odsjek Zagreb) održat će predavanje pod naslovom:

 

"Robusne varijante problema trgovačkog putnika - pregled literature (drugi dio)".

 

Sažetak:  Riječ je o nastavku predavanja od 13. rujna. Prikazuju se rezultati iz literature vezani uz robusne varijante problema trgovačkog putnika (traveling salesman problem - TSP). S obzirom da je konvencionalni (ne-robusni) TSP već NP-težak, jasno je da njegove robusne varijante mogu biti izuzetno zahtjevne u pogledu računske složenosti. U sklopu predavanja posebna pažnja posvećuje se člancima koje su napisali autori R. Montemanni, J. Barta i L.M. Gambardella. U tim člancima promatra se robusna varijanta simetričnog TSP zasnovana na kriteriju robusnosti min-max-regret. Pritom se nesigurnost u cijenama bridova izražava intervalima. U ovom drugom dijelu predavanja naglasak će biti na algoritmima.

 

Predavanje će se održati u obliku telekonferencije (on-line) na platformi Zoom. Podaci za spajanje:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95362572949?pwd=bTFtdGlxWSs1dGJSYWhOZmhiTXNvQT09

Meeting ID: 953 6257 2949

Passcode: 682625

 

Pozivaju se svi članovi seminara, studenti diplomskih studija, kao i ostali zainteresirani da se pridruže.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci