Seminar za optimizaciju i primjene

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje

 

Jurica Maltar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

"Vizualno prepoznavanje mjesta: algoritmi i optimizacija slikovne reprezentacije"

 

Predavanje će se održati u srijedu 20. listopada 2021. s početkom u 12:00, Odjel za matematiku (Trg Lj. Gaja 6, Osijek), Predavaonica 2.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci