Seminar za teoriju vjerojatnosti

U utorak, 19.10.2021., s početkom u 16:15 sati, Soobin Cho (Seoul National University) će održati predavanje u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti pod naslovom:

"General law of iterated logarithm for Markov processes".

 

Predavanje će biti održano u predavaonici A002 Matematičkog odsjeka, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs 

 

Pozvani su svi članovi seminara i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci