Seminar za funkcionalnu analizu i...

Seminar za funkcionalnu analizu i Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje Vas poziva na predavanje

Matt W. Larson: Low rank matrix completion and tensor codes

koje će se održati u četvrtak 13. 6. 2024. u 12:15 u  predavaonici 201

Više informacija o ovom predavanju možete naći na http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=141 .

Predavanje će se moći pratiti i on-line preko linka

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 340 528 068 203

Passcode: skgjCm

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci