Znanost


Prof. dr. sc. Josip Tambača, redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobitnik je godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, za šest radova objavljenih 2019. godine u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima.

U radovima su rigorozno izvedeni nižedimenzionalni modeli u teoriji elastičnosti iz trodimenzionalnih jednadžbi, uz interakcije dvije elastične strukture različitih debljina te uz specifičnosti kao što su poroelastičnost i biorazgradivost materijala. Osnovne primjene ovih rezultata su u biomedicini, poput jednodimenzionalnog modela stenta s pomacima u sve tri dimenzije ili modela i simulacije toka krvi kroz žile. U radovima su predložene i numeričke metode za postavljene modele te prikazani rezultati simulacija, uključujući i primjenu na četiri komercijalne vrste stentova. Sve to svrstava profesora Tambaču među vodeće svjetske eksperte za matematičko modeliranje u biomedicini.

 

Čestitamo!

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti

Događanja

30.
siječnja
03.
veljače
11:15-13:15,
Predavaonica A318, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30