Znanost


HAZU predavanje: prof. dr. sc....

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI

Odbor za matematiku

organizira i poziva Vas na predavanje koje će održati

 

prof. dr. sc. Krešimir Josić

(University of Houston)

 

MATHEMATICAL MODELING AS A BASIS FOR THE RATIONAL DESIGN OF SYNTHETIC MICROBIAL CONSORTIA

(MATEMATIČKO MODELIRANJE KAO OSNOVA RACIONALNOG DIZAJNA SINTETSKIH MIKROBNIH KONZORCIJA)

 

u četvrtak, 02. prosinca 2021. u 18 sati ONLINE

Poveznica za sudjelovanje putem MS Teams platforme

 

Uvodna riječ:

Akademik Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademik Goran Muić, predsjednik Odbora za matematiku

Prof. dr. sc. Josip Tambača, član Odbora za matematiku

 

Sažetak: Sintetski mikrobni konzorciji imaju niz prednosti u usporedbi s izogenim sustavima jer se biokemijski i regulatorni mehanizmi mogu podijeliti između pojedinih bakterijskih vrsta. Posebno je komplicirana koordinacija ekspresije pojedinih gena jer je dostupnost pojedinih signalnih molekula limitirana njihovom difuzijom. U ovom radu bit će tako predstavljena dva primjera gdje su matematičko modeliranje i prateća analiza omogućili razumijevanje eksperimentalno utvrđenih svojstava takvih sustava.

Prvo će se pokazati kako modeliranjem predvidjeti mogućnost da se prostorna i vremenska koordinacija ekspresije gena dostignu čak i u slučaju da je obujam konzorcija puno veći od udaljenosti koje signalne molekule mogu prijeći mehanizmom difuzije. Provedeni eksperimenti potvrdili su ta opažanja i potrebu za pozitivnim povratnim vezama koje pojačavaju i proširuju međustanične signale. U drugom primjeru konstruiran je konzorcij koji se sastoji od tri mikrobna soja i koji pulsira u odgovoru na vanjski signal. Naši rezultati pokazuju da matematičko modeliranje može biti osnova za racionalnu i predvidivu regulaciju sintetskih bioloških sustava i da omogućuje njihov brži i učinkovitiji dizajn.

 

Radujemo se Vašem sudjelovanju!

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Događanja

30.
siječnja