Geofizički odsjek

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a


Kolegij Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici održanoj 27. veljače 2012. godine, donio je ODLUKU o ponovnom upisu diplomskog rada.

Studenti diplomskog studija fizika-geofizika koji do kraja akademske godine u kojoj su upisali sve kolegije druge godine studija ne pristupe diplomskom ispitu mogu...

ponovo (bez plaćanja) upisati diplomski rad iz 3. semestra studija.
Oni studenti koji ni do kraja semestra u kojem je diplomski rad upisan ponovo po prvi put ne pristupe diplomskom ispitu moraju podnijeti zamolbu (uz plaćanje iste) za produljenje prava na završetak studija te priložiti izjavu voditelja diplomskog rada o stupnju izrade diplomskog rada i razlozima zašto student nije pristupio diplomskom ispitu. Ovisno o opravdanosti zamolbe, studentu će ili biti odobreno produljenje za maksimalno do 3 mjeseca ili će trebati ponovo upisati diplomski rad iz 4. semestra studija uz plaćanje.

Odluka (pdf)

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

28.
Veljača
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, -030
28.
Veljača
10:30-11:30,
Kemijski odsjek, 225
28.
Veljača
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III

POVEZNICE