Geofizički odsjek

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

 


Dana 21.03.2018. u 13:15 h održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje:

Marija Mustać
(PMF, Zagreb)

Hijerarhijska Bayesova inverzija tenzora seizmičkog momenta:
teorija i primjene

Pozivaju se studenti i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Jedan od najvažnijih aspekata seizmologije je objašnjenje nastanka seizmičkih valova tijekom potresa. Prvi matematički modeli potresa temeljeni su na principu smičnog rasjedanja, gdje uslijed deformacije stijena oko rasjeda dolazi do povećanja napetosti i pucanja stijena, što rezultira radijacijom elastičnih valova. Međutim, tijekom godina opažen je velik broj potresa koji se ne mogu objasniti samo smičnim rasjedanjem (tj. dvostrukim dipolom) pa se matematički model seizmičkih izvora razvio u tenzor seizmičkog momenta, koji uključuje i izotropnu komponentu te komponentu kompenziranog linearnog vektorskog dipola. Iako su nepouzdanosti u inverziji tenzora momenta važne za procjenu robusnosti rješenja, rijetko su dostupne. Osim toga, šum u podacima može promijeniti zabilježene valove i uzrokovati lažne komponente koje nisu dvostruki dipol.
Na seminaru će biti predstavljena metoda hijerarhijske Bayesove inverzije seizmograma regionalnih potresa umjerenih magnituda za računanje tenzora momenta, razvijena s ciljem robusnijeg određivanja komponenti koje nisu dvostruki dipol. Također, bit će predstavljeni rezultati istraživanja vulkanskog potresa iz kaldere Long Valley (Kalifornija, SAD), gdje je potvrđena statistički značajna izotropna komponenta izvora, te niza potresa iz geotermalnog polja The Geysers (Kalifornija, SAD), na koje su utjecali dodatni procesi poput otvaranja tenzijskih pukotina i gibanja fluida u stijenama.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

21.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
21.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, P1
26.
Rujan
26.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
26.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 023
27.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222

POVEZNICE