Geofizički odsjek

 


Dana 18.04.2018. u 13:15 sati održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje:

Ivana Herceg Bulić
(GFO PMF, Zagreb)
Predstavljanje projekta „CroClimGoGreen“

Pozivaju se studenti i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Seminar ćete moći pratiti uživo na našem Youtube-kanalu: Geofizički odsjek PMF-a (poveznica). Prijenos će početi između 13:05 i 13:10.

Više od polovice svjetske populacije živi u urbanim sredinama, a projekcije ukazuju na daljnji porast gradskog stanovništva. Iako razvoj gradova pruža brojne pogodnosti, usporedno se javljaju i nepovoljne ekološke, društvene i ekonomske posljedice. Intenzivna urbanizacija bitno utječe na obilježja Zemljine površine i atmosfere. Uslijed značajnih promjena u ravnoteži zračenja, preraspodjeli topline i vode, u urbanim se sredinama generiraju posebni klimatski uvjeti koje karakterizira pojava urbanog toplinskog otoka (UHI, eng. Urban Heat Island). Osim izgrađenosti i lokalnih klimatskih obilježja, na intenzitet urbanih toplinskih otoka utječu i globalne klimatske promjene. Očekivani porast globalne temperature će značajno promijeniti klimatska obilježja urbanih sredina i utjecati na ljudsko zdravlje, infrastrukturu, opskrbu energijom, potrebe za vodom i sl. Dodatno, interakcija između urbane mikro-klime i klimatske varijabilnosti velike skale (npr. toplinski valovi, Sjeverno-atlantska oscilacija, El Niño-Južna oscilacija) mogu pojačati efekt UHI-a te tako dodatno povećati toplinsko opterećenje grada. Iako su urbana područja izuzetno osjetljiva na klimatske promjene, ona istovremeno posjeduju značajan potencijal za prilagodbu i njihovo ublažavanje što omogućava održivi razvoj gradova.
'Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja' (CroClimGoGreen) uspostavni je istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Projekt je usredotočen na proučavanje gradske klime, klimatske varijabilnosti i manifestacija klimatskih promjena u Hrvatskoj te njihovog utjecaja na urbani okoliš. Osim analize toplinskih otoka gradskih sredina na temelju izmjerenih podataka, ova problematika će se istražiti i s aspekta urbanog klimatskog modeliranja kako bi se ispitali različiti faktori koji utječu na gradsku klimu. Također će se procijeniti mogućnost i efikasnost primjene različitih mjera za ublažavanje toplinskog opterećenja gradova u sadašnjim i budućim (toplijim) klimatskim uvjetima. U ovom će predavanju biti predstavljeni ciljevi projekta, plan njihove realizacije te istraživačka grupa koja će provoditi projektne aktivnosti. Također će biti naznačeni očekivani znanstveni rezultati i njihova moguća praktična primjena.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

17.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A2
18.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
19.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
21.
Prosinac
13:15-15:15,
Kemijski odsjek, P1

POVEZNICE