Geofizički odsjek

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

 


Dana 20.06.2018. (sri) u 13:15 sati održat će se na Geofizičkom odsjeku
PMF-a sljedeće izlaganje (doktorski seminar):
 

Andreina Belušić
(PMF, Zagreb)
Što nam o promjenama u prizemnom vjetru nad područjem Jadrana
pokazuje sadašnja generacija regionalnih klimatskih modela?

Jadran je područje kompleksne topografije i stoga predstavlja izazov za realistično simuliranje polja vjetra regionalnim klimatskim modelima. Analizirani regionalni klimatski modeli uključuju modele CORDEX inicijative s prostornim korakom od 0.11° i 0.44° te dva modela ETH instituta u Zürichu s prostornim korakom od 0.11° i 0.02°. Simulirani prizemni vjetar uspoređen je s prizemnim vjetrom iz standardne mreže kopnenih meteoroloških postaja, iz QuikSCAT satelitskih mjerenja te ERA-Interim reanalize za šire područje Jadrana. U svrhu evaluacije simulacija koristilo se nekoliko osnovnih (pristranost, koeficijent korelacije, standardna devijacija), izvedenih (mjere uspješnosti) i naprednih (EOF analiza i spektralna analiza) statističkih parametara. Ovo je rezultiralo procjenom ograničenja u simuliranju strujanja u sadašnjoj generaciji regionalnih klimatskih modela.
Promjene u prizemnom vjetru sredinom 21. stoljeća određene su usporedbom polja strujanja u sadašnjoj (1971-2000) i budućoj (2041-2070) klimi na temelju CORDEX simulacija s prostornim korakom od 0.11°. Analizirao se utjecaj izbora regionalnog klimatskog modela, rubnih uvjeta i scenarija koncentracija stakleničkih plinova (RCP4.5 i RCP8.5), a rasap među simulacijama bit će mjera pouzdanosti nekog događaja. Polje strujanja promotrilo se zasebno u smislu promjena u razdiobi brzina vjetra i smjeru vjetra duž Jadrana. Izraziti fokus je na smjerovima vjetra koji odgovaraju buri i jugu. Buduće promjene u buri i jugu povezane su s promjenama u osnovnim sinoptičkim sustavima (ciklone, anticiklone) kroz algoritam za određivanje tipova vremena na sinoptičkoj skali nad širim područjem Jadrana.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

19.
Lipanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 222
19.
Lipanj
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, P1
20.
Lipanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1

POVEZNICE