Geofizički odsjek

GEOFIZIČKI ODSJEK

Broj posjeta:
1465638

 


Dana 17.04.2019. u 13:15 sati održat će se u sklopu kolegija Geofizički
seminar 2 na Doktorskom studiju pri Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje:

Darijo Brzoja

(DHMZ, Zagreb)

Modeliranje kvalitete zraka na visokoj rezoluciji: gniježđenje ADMS-Urban disperzijskog modela unutar regionalnih kemijskih modela za transport polutanata

Pozivaju se doktorski studenti i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Numerički kemijski modeli za transport polutanata (CTM – Chemical Transport Models), često referencirani kao regionalni, osnovna su i vrlo raširena metoda procjene onečišćenosti šireg područja lebdećim česticama i štetnim plinovima poput dušikovih i sumporovih oksida ili prizemnog ozona. Prednosti ovakvih modela su mogućnost razlučivanja vremenski i prostorno varirajućih meteoroloških uvjeta te modeliranje kemijskih reakcija na većim vremenskim i prostornim (regionalnim) skalama. Oni dobro procjenjuju onečišćenje u ruralnim i prigradskim sredinama, no podcjenjuju vrijednosti u blizini izvora emisija (npr. koncentraciju dušikovih oksida uz prometnice). S druge strane, disperzijski urbani modeli ograničeni su jednostavnim brzim kemijskim reakcijama i često prostorno homogenim meteorološkim uvjetima, no imaju visoku razlučivost i dobro procjenjuju gradijente koncentracije polutanata uz emisijske izvore. Stoga, ove dvije vrste modela (kemijski transportni i disperzijski) imaju komplementarne snage, a njihova integracija omogućava kvalitetnu procjenu onečišćenosti kroz više prostornih skala. U izlaganju će biti predstavljeni rezultati nekoliko studija koje prate razvoj sustava gniježđenja ADMS disperzijskog modela unutar regionalnih modela CMAQ, CAMx i EMEP4UK.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti


POVEZNICE