Diplomantica Marijana Boras održat će javnu obranu svog diplomskog rada naziva

Temperaturna obilježja i toplinsko opterećenje Dubrovnika

izrađenog pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Herceg Bulić u utorak 26. 10. 2021. godine s početkom u 14:30 sati u predavaoni Seminar Geofizičkog odsjeka.

Povjerenstvo za diplomski ispit čine:

1) izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić,

2) prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić

3) doc. dr. sc. Josip Stipčević

(zamjene su prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak i doc. dr. sc. Iva Dasović).

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

POVEZNICE