Doktorandica Katarina Zailac održati znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Geofizike pod naslovom:

Struktura Zemljine kore i najgornjeg dijela plašta ispod Dinarida određena seizmičkom tomografijom prostornih valova

Seminar će se održati u četvrtak, 25. studenog 2021. godine, u 11:00 sati, u predavaonici P1 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Predavanje će biti moguće pratiti online na poveznici - teams link

Sažetak:

Šire područje Dinarida je tektonski izuzetno kompleksno, a posljedica je međudjelovanja Jadranske mikroploče sa stabilnom Europskom pločom. Detaljna seizmološka istraživanja Zemljine kore ispod Dinarida počela su 60-tih godina 20. stoljeća. S vremenom, istraživanja su proširena te uz korištenje naprednijih metoda danas dobro poznajemo osnovnu strukturu građe kore ovog područja. Međutim, ono što dosad nije napravljeno jest  da su otprije poznati strukturalni elementi povezani u jedinstveni trodimenzionalni model kore na području Dinarida.

U ovom seminaru bavit ćemo se građom kore i najgornjeg dijela plašta u širem području Dinarida. U prvom dijelu seminara predstavit ću model kore na širem području Dinarida nastao sintezom rezultata iz prethodnih istraživanja. U tu svrhu prikupili smo dostupne rezultate proizašle iz različitih vrsta geofizičkih istraživanja (aktivna i pasivna seizmika, gravimetrija, bušotinska mjerenja). Podatke smo dodatno obradili prije kriging interpolacije čijom primjenom smo dobili model dubine Mohorovičićevog diskontinuiteta te trodimenzionalni model brzina u kori. Na području Panonskog bazena na osnovni model kore dodan je sloj neogenskih naslaga.
U drugom dijelu ovog seminara pokazat ću preliminarne rezultate seizmičke tomografije prostornih valova te raspodjelu brzina u najgornjem dijelu plašta. U tu svrhu koristili smo podatke o vremenima putovanja Pg i Pn faza iz seizmološkog ISC kataloga te Pn faza iz hrvatskog kataloga potresa. Korišteni podaci su prošli kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je korišteni nailayak uistinu Pn odnosno Pg faza. Nadalje, checkerboard testom potvrđena je rezolucija tomografije te je provjereno jesu li korišteni nailasci dovoljni za otkrivanje struktura u najgornjem dijelu plašta. Važna poveznica između prvog dijela istraživanja s tomografijom jest da se trodimenzionalni model kore koristi kao ulazni model u procesu inverzije. Ovo omogućuje znatno bolje mapiranje brzina u najgornjem dijelu plašta.
Konačni rezultat ovog istraživanja bit će trodimenzionalni model kore i najgornjeg dijela plašta na području Dinarida, koji će biti digitalno javno dostupan. Nadamo se da će taj model olakšati sva ostala seizmička istraživanja koja kao ulazni podatak trebaju raspodjelu brzina u kori te da je ova  verzija modela tek prva verzija koja će s novim saznanjima biti dopunjavana.

 

Autor: Josip Stipčević
Popis obavijesti

POVEZNICE