Časopis Geofizika

 

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
348532

 


O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

HELENA LATEČKI

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

Simulacija potresne trešnje za šire dubrovačko područje


pred povjerenstvom u sastavu :

Doc. dr. sc. Iva Dasović, PMF, Zagreb
Prof. dr. sc. Marijan Herak, PMF, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, PMF, Zagreb
 

Javna obrana teme održat će se u utorak 4. listopada 2022. godine u 14:00 sati u predavaoni P2 na Geofizičkom odsjeku.

Voditelj smjera:

Doc. dr. sc. Josip Stipčević

 

Naslov: 
Simulacija potresne trešnje za šire dubrovačko područje

Sažetak:
Procjena očekivanog gibanja tla za moguće scenarije potresa ključna je kada se radi o smanjenju seizmičkog rizika u bilo kojoj regiji. U ovom radu, fokus je na seizmički vrlo aktivnom dijelu Hrvatske, jugoistočnom dijelu Jadranskog mora. Da bi se procijenilo gibanje tla, pomoću hibridne numeričke metode simulacije računaju se širokopojasni sintetički seizmogrami. U hibridnoj metodi, niskofrekventni (f<1Hz) i visokofrekventni (f>1Hz) doprinosi računaju se odvojeno pomoću determinističkog i stohastičkog pristupa, te zatim sjedinjuju u jedinstveni vremenski niz. Za potrebe simulacija, na temelju dostupnih geofizičkih i geoloških podataka, sastavljen je detaljan 3D seizmički model kore. Primjenjivost modela u simulacijama testirana je i validirana usporedbom sintetičkih širokopojasnih seizmograma sa zabilježenim podacima prijašnjih potresa. Da bi se poboljšalo razumijevanje gibanja tla na ovom području prilikom snažnih potresa, simulirani su mogući scenariji te potom analizirane njihove glavne značajke.

Autor: Josip Stipčević
Popis obavijesti

POVEZNICE