U četvrtak, 19. studenog 2020. u 16 sati

Prof.dr.sc. Ren-Cang Li, University of Texas at Arlington, USA

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"SCF Iteration for Orthogonal Canonical Correlation Analysis"
(sažetak)

Predavanje će se održati preko platforme MS Teams, a predavanju možete pristupit putem linka.

Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti

Kolokviji HMD-a